Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter :: Beslut vid Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte
23.11.2016

Beslut vid Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte

Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte år 2016 hölls i Lojo onsdagen den 23.11 kl. 9.30.

Vid tillfället informerade Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland om sin verksamhet och Jaana Pönni berättade om föreningens aktuella saker. Mötet avslutades med en rundvand-ring i föreningens utrymmen. På mötet godkändes föreningens verksamhetsplan och budget för år 2017. Till styrelsemedlemmar valdes för åren 2017-2019 följande personer:

Dessutom övergår Sari Soini till att vara ersättare för Maria Lehtinen för den återstånde perioden 2017 och Juho Oravala som Högfors stads representant för den resterande perioden 2017–2018.

 

Jaana Pönni
verksamhetsledare
0505751738
jaana.ponni(at)vesiensuojelu.fi


Avsändare
LUVY
23.11.2016
Senast ändrat
27.01.2017
Taggar: luvy