Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter :: Avloppet håller inga hemligheter – inte ens på glesbygden!
02.12.2016

Avloppet håller inga hemligheter – inte ens på glesbygden!

Avloppet håller inga hemligheter – inte ens på glesbygden!

I vårt vardagliga liv använder vi en stor mängd produkter tillverkade av den kemiska industrin, som rengöringsmedel, läkemedel, kosmetik, målfärg eller lösningsmedel. Dessa ämnen kan färdas till miljön någondera genom normal användning, som rester efter användningen eller genom olämpligt avlägsnande av ämnet. Många av dessa ämnen kan kvarstå länge i naturen och orsaka miljöolägenheter. Man känner inte tillräckligt säkert till den möjliga inverkan på miljön hos de flesta nya ämneskombinationer. Avloppsrådgivarna från projektet LINKKI påminner att kemikalieanvändningen på glesbygdens fastbosättning inte avviker från användningen i stadsmiljön. Dessutom är utloppet för avloppsvattnet och kemikalierna i det i närmiljön, ofta på den egna fastigheten. Därför lönar det sig även för den som bor utanför avloppsnätverket att fundera på vad man släpper i avloppet!

Var och en kan själv påverka kemikalielasset som hamnar i miljön genom att minska onödig användning av starka kemikalier eller läkemedel. Det är inte nödvändigt eller ens möjligt att sluta använda alla kemikalier, men var och en kan genom att fundera på sina konsumtionsvanor minimera effekten som kemikalierna har på miljön. Man kan exempelvis undvika att använda antibakteriella rengöringsmedel i mån av möjlighet, samt föredra miljömärkta eller biologiskt nedbrytbara produkter. För överblivna och farliga ämnen (t.ex. oljor, målfärg och lösningsmedel) till avfallsstationer och kvarblivna och oanvända läkemedel till apoteket. Tilläggsinformation om ämnet finns på Finlands Vattenverksförening VVY rf:s och Helsingfors-regionens miljötjänsters kampanjwebbsida http://www.pytty.fi/gor-det-ratta-och-skydda-vattenmiljon/ .

Projektet LINKKI:s karterings- och rådgivningsbesök för året 2016 är slutförda. Under tiden maj-november utförde projektet cirka 1 200 fastighetsbesök och därmed översteg den totala mängden karterade avloppssystem som gjorts sedan 2009 till över 6 000. Mottagandet av rådgivningen var till stort sett positivt och den personliga servicen fick beröm av invånarna. Projektet har även publicerat en flyer om avloppsvattnets miljöeffekter. Du hittar flyern på sidan: http://glesbygdensvatten.fi/se/radgivning/radgivningsmaterial . Avloppsrådgivarna kan kontaktas även under vinterperioden 2017 per telefon eller e-mail. Rådgivarnas kontaktuppgifter hittar du på sidan http://www.glesbygdensvatten.fi/se/kontakt/tag_kontakt .

Västra-Nylands avloppsvattenprojekt LINKKI strävar till att främja behandling av avloppsvatten på glesbygden i samarbete med kommunerna. I projektet deltar områdets 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Utöver kommunerna finansieras projektet av Nylands NTM-central. Projektet hör till strategin för kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten i västra Nyland 2013-2021 samt miljöministeriets landsomfattande avloppsrådgivning.

Lisätietoja / tilläggsuppgifter:
Henri Virkkunen
Jätevesineuvoja/avloppsrådgivare
019 5682 968
henri.virkkunen@vesiensuojelu.fi

Se även hemsidorna: www.glesbygdensvatten.fi och Avloppsvguide www.vesiensuojelu.fi/avloppsvatten


Avsändare
Hajavesi-hanke
02.12.2016
Senast ändrat
02.12.2016
Taggar: hajavesi, luvy