Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter :: I vilket skick är avloppsvattenbehandlingen och vattentillförseln på din sommarstuga?
28.07.2017

I vilket skick är avloppsvattenbehandlingen och vattentillförseln på din sommarstuga?

I vilket skick är avloppsvattenbehandlingen och vattentillförseln på din sommarstuga?

Ta hand om vattnet även på fritidsbostaden

Avloppsfrågor är kanske inte är ens första tanke på en vacker sommardag. Däremot lockar inte direkt ett illaluktande dass, en gård översvämmad av tvättvatten eller en sjö full av blommande blågröna alger, när man ska fira semester. Därför möjliggör ett fungerande toalett- och avloppsvattensystem både en trevlig semestertid, ensam eller i sällskap, och att vattendragen i närheten hålls i skick eller att situationen förbättras. Utrustningen som finns på sommarstugan och dess användning påverkar både behovet av hushållsvatten och avloppsvattenrening.

Om en torrtoalett är i bruk (t.ex. ett utedass) och tvättvattnet bara uppstår ungefär enligt hur mycket man orkar bära in i ämbar, kan man säga att de avloppsvattenmängder som uppstår är så små att de inte orsakar någon miljöförstöring. Sådana mängder avloppsvatten kan man leda också obehandlade men på ett kontrollerat vis ner i marken. Om någon annan utrustning införskaffas på sommarstugan, som dusch, diskmaskin eller tvättmaskin, måste man ordna ett lämpligt system för detta sk. gråvatten, innan det leds ner i marken. Ofta förblir behandlingen av dessa kontaminerade avloppsvatten otillräcklig när utrustningen växer och behandlingen av avloppsvattnet måste effektiveras. I cirka 60% av sommarstugorna används nuförtiden vattentoalett och då är behandlingen av avloppsvattnet speciellt viktig. Avloppsbehandlingen kan då redan jämföras med den som krävs för året runt bosättning, men med fritidsbostadens varierande användning, kan behandlingen av avloppsvattnet bli ännu knepigare. Utbudet av lösningar ämnade för behandling av avloppsvatten är stort, så sommarstugeägaren behöver inte ensam bli och grubbla, utan det lönar sig istället att kontrollera sin egen stugas avloppsvattenssituation med en avloppsvattenrådgivare. Rådgivarnas kontaktuppgifter hittas här.

Om man använder sig av en egen hushållsvattenbrunn på fastigheten, borde vattenkvalitén undersökas med tre års mellanrum. Ofta har brunnsvattnet på stugor aldrig kontrollerats. Eftersom man på flera platser inte vet något om kvalitén, undviker man helt att använda brunnsvattnet som hushållsvatten. Hushållsvattnets kvalitéts betydelse vill man den här sommaren lyfta fram genom att söka efter Västra Nylands bästa brunnsvatten. Anmälningstiden till tävlingen pågår till den 31.8.2017 och i tävlingen kan både fastbosatta och semesterbosatta fastighetsägare med egen brunn, i Västra Nylands område delta. För att delta behövs endast resultatet av brunnens vattenanalys och några bilder av brunnens uppbyggnad. Det bästa vattnet belönas! Mera information om tävlingen och noggrannare anmälningsdirektiv hittas på nätsidan.

Västra Nylands avloppsvattenprojekt LINKKI jobbar för att främja glesbygdens avloppsvattenbehandling genom att samarbeta med kommunerna. I projektet deltar regionens 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Utöver kommunerna finansieras projektet av Nylands ELYcentral. Projektet är kopplat till Strategin för kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten i Västra Nyland 2014-2021 samt miljöministeriets landsomfattande avloppsrådgivning. Som projektkoordinator fungerar Västra Nylands vatten och miljö rf och mera information om projektet hittas på nätsidan www.glesbygdensvatten.fi.

Mer information:


Avsändare
Hajavesi-hanke
28.07.2017
Senast ändrat
28.07.2017
Taggar: hajavesi, luvy