Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter :: Västra Nylands bästa brunssvatten 2017 finns i Sjundeå
06.10.2017

Västra Nylands bästa brunssvatten 2017 finns i Sjundeå

Västra Nylands bästa brunssvatten 2017 finns i Sjundeå

Tävlingen Västra Nylands bästa brunnsvatten är avgjord. Under Fm i Mathantverk i Ekenäs torsdagen 5.10 valdes västra Nylands bästa brunnsvatten.

Sluttävlingen utfördes i form av ett trepersoners smaktest där ett smakråd i tur och ordning fick smaka på de olika brunnsvattnen och därefter tillsammans utse vinnaren.  Smakrådet bestod av Katianna Kuula, direktör för hälsoövervakningen, Sydspetsens miljöhälsa; Esko Nylander, geolog, Nylands närings-, trafik-, och miljöcentral samt Johanna Avellan, ölbryggerska, Svartå Bryggeri-Mustion Panimo.

I borrbrunnsklassen valdes Tomas Sundholms brunnsvatten till vinnare, brunnen finns i Sjundeå. Smakrådets medlemmar berömde båda de brunnsvattnen som deltog i finalen och tyckte att de höll god kvalitet. Smakrådet var ändå eniga i sitt beslut. Smakrådets beskrivning av vinnarvattnet var: aromatiskt, smakfullt, mjukt i smaken samt har ingen bismak.

I finalen deltog 2 innehavare av egna dricksvattenbrunnar, bägge borrbrunnar. I tävlingen deltog totalt 8 sytcken brunnsägare, samtliga i borrbrunnsklassen. Endast fyra av deltagarna kunde uppvisa provtagningsresultat som var högst tre år gamla, vilket var ett av tävlingskriterierna. Utifrån tävlingsdeltagandet kan antas

att brunnsägare  sannolikt inte undersöker sitt dricksvatten så ofta som det rekommenderas. Kanske handlar det om okunskap, många vet inte om att brunnsvattnet borde undersökas med tre års mellanrum. Vattnet kan ofta både smaka och se bra ut, men dess verkliga innehåll klarnar först då vattnet undersöks.  Å andra sidan kan det leda till att ett brunnsvatten av god kvalitet inte används för att man inte vet dess innehåll.

Glesbygdens avloppsrådgivningsprojektet LINKKI har under sommaren 2017 velat lyfta fram vikten av ett gott dricksvatten, genom att anordna tävlingen Västra Nylands bästa brunnsvatten 2017. Om det på tomten finns ett avloppsvattesystem, kan även det utgöra en riskfaktor för dricksvattenbrunnen. Fram till slutet av augusti har västnylänningarna samt sommarstugeägare fått skicka in uppgifter om sina brunnar i tre olika tävlingsserier: ring- eller källbrunnar, borrbrunnar och den professionella serien, där näringsidkare som har en egen hushållsvattensbrunn ha kunnat delta. Därefter har ett expertråd noggrannt gått igenom uppgifterna och valt ut de brunnar som kvalificerat sig till final.

LINKKI-projektet strävar till att främja behandling av avloppsvatten på glesbygden i samarbete med kommunerna. I projektet deltar områdets 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Utöver kommunerna finansieras projektet av Nylands NTM-central. Projektet hör till strategin för kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten i västra Nyland 2013-2021 samt miljöministeriets landsomfattande avloppsrådgivning. Som projektkoordinator fungerar Västra Nylands vatten och miljö rf och mera information om projektet hittas på nätsidan www.glesbyggdensvatten.fi.

Mer information:


Avsändare
Hajavesi-hanke
06.10.2017
Taggar: hajavesi, luvy