Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter :: Beslut vid Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte
23.11.2017

Beslut vid Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte

Beslut vid Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte

Västra Nylands vatten och miljö rf fungerar som en oberoende samarbets- och sakkunnigorganisation i Västra Nyland. Målsättningen med föreningens verksamhet är främjandet av vattenskyddet och med det närstående miljöskyddet inom sitt verksamhetsområde.

Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte år 2017 hölls i Lojo torsdagen den 23.11. kl. 9.30. På mötet godkändes föreningens verksamhetsplan och budget för år 2018. Till styrelsemedlemmar valdes för åren 2018–2020 följande personer:

 

Dessutom utsågs Mira Eteläniemi till ordinarie medlem i stället för Jouni Koivisto och Jukka Takala till ersättare i styrelsen för Sanna Varjus för den återstånde perioden 2018.

Lojo 23.11.2017

Jaana Pönni, verksamhetsledare
050 575 1738
jaana.ponni(at)vesiensuojelu.fi


Avsändare
LUVY
22.11.2017
Senast ändrat
23.11.2017