Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter :: Beslut vid Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte
06.11.2018

Beslut vid Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte

Beslut vid Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte

Västra Nylands vatten och miljö rf:s laboratorieaffärsverksamhet bolagiseras till LUVYLab Oy Ab.

Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte år 2018 hölls i Lojo torsdagen den 6.11. På mötet beslöt man, att föreningen tillsammans med systerföreningen i Åbo bolagiserar föreningens laboratorieaffärsverksamhet till ett bolag, LUVYLab Oy Ab med början 1.1.2019. ”Laboratorieaffärsverksamheten har i andra systerföreningar varit bolagiserad redan sedan tidigare. Vår egen förening fortsätter som den ena ägaren av bolaget. Samarbetet med systerföreningen i Åbo ger möjligheter att säkerställa utbudet av labororatorietjänster inom vårt område samt att utveckla och effektivera vår verksamhet”, konstaterar Västra Nylands vatten och miljö rf:s verksamhetsledare Jaana Pönni. Föreningen och det nya bolaget fortsätter sin verksamhet i de nuvarande lokaliteterna och alla tjänster kvarstår.

På mötet godkändes föreningens verksamhetsplan och budget för år 2019. Föreningens omsättning uppskattas till drygt 2 miljoner euro och i föreningen arbetar ca 20 anställda. Till styrelsen, som nya medlemmar, valdes för åren 2019–2021 följande personer:

Dessutom valdes Erkki Santala till ordinarie medlem för den återstående perioden 2019-2020 i stället för Marko Reinikainen, som avgår, och till Santalas ersättare valdes Marjokaisa Piironen.

 

Lojo 6.11.2018

Jaana Pönni, verksamhetsledare
050 575 1738
jaana.ponni(at)vesiensuojelu.fi


Avsändare
LUVY
06.11.2018
Senast ändrat
06.11.2018