Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter :: En intressant paneldiskussion toppade den lyckade Jordmånskvällen
07.12.2018

En intressant paneldiskussion toppade den lyckade Jordmånskvällen

En intressant paneldiskussion toppade den lyckade Jordmånskvällen

Ungefär 90 personer deltog i Jordmånskvällens mässa, expertpresentationer och därpå följande paneldiskussion. Frågor och svar flödade under hela paneldiskussionens gång.

ProAgria Södra Finland, Baltic Sea Action Group, Västra Nylands Vatten och Miljö rf, WWF och Raseborgs stad ordnade tisdagen 4.12.2018 Jordmånskvällen på Kisakallio i Lojo. På evenemangets mässa fanns branschens företag och aktuella projekt representerade. Det var möjligt att gå runt på mässan i samband med kaffeserveringen, varefter publiken förflyttade sig till närliggande auditorium för att följa med experternas beredningar innan den egentliga paneldiskussionens början. Som experter fungerade agronom Jussi Knaapi, jordbrukare-experimenterare-forskare Tuomas Mattila (Kilpiä gård), agrolog Olli-Pekka Ruponen (Toivo gård), projektansvarig Janne Heikkinen från Vilkku Plus- projektet samt forskare Ansa Palojärvi från Naturresursinstitutet.

Jordmånskvällens paneldiskussion var en modell av Naturkvällen (fi. Luontoilta). Frågor från publiken räckte för hela paneldiskussionen. Frågorna som ställdes var praktiska för jordbrukarna, som besvarades av experterna. Under kvällen berördes frågor som bla. utnyttjandet av åkerns produktionspotential, betydelsen av höstgrödor i kontroll av matjorden, jordförbättrande ämnens, så som gipsens, strukturkalkens och fiberns betydelse, undvikande av markpackning samt mikrobnätverket i en fungerande åkerjord. Nämnvärt är därtill att skötsel av jordmånen är också god vattenvård.

Jormånskvällens presentationer och paneldiskussion kunde följas med live via nätet under kvällen. Evenemanget hade ungefär 50 tittare på distans. Sändningens inspelning finns fortfarande på ProAgrias Youtube-sida. Experternas föreläsningar finns också till påseende här.

Jordmånskvällen var ett resultat av lyckat samarbete, vars entusiastiska projektpartners redan planerar nästa evenemang. Under vintern finns på kommande evenemang angående jordbrukets vattenhushållning, vilket utgör ett aktuellt tema särskilt längs med lerjordiga åkanter vid kusten.


Avsändare
LUVY
07.12.2018