Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter :: Den långvariga ordföranden Kalevi Keynäs har avlidit
16.01.2019

Den långvariga ordföranden Kalevi Keynäs har avlidit

Den långvariga ordföranden Kalevi Keynäs har avlidit

Den långvarige ordföranden i LUVYs styrelse, Kalevi Keynäs, välsignades till gravens vila i Hangö den 12 januari. Han fungerade som ordförande under perioden 1977-1992. Vid begravningen representerades vår förening av vår dåtida verksamhetsledare Stig Lönnqvist.

Stig Lönnqvists minnesbilder av Kalevi Keynäs:

Kalevi valdes till ordförande på ett överraskande sätt. Vanligtvis representerar ju ordförande någon stor medlemskommun och är antingen en ledande politiker eller tjänsteman. Kalevi var ingetdera och hans arbetsgivare Helsingfors universitet var inte ens medlem i föreningen. Dessutom var han en passionerad naturskyddare, vilket kunde skrämma t.ex. industrimedlemmarna. Han valdes således i allra högsta grad som en sakkunnig. Kommunerna hade just fått sina avloppsvattensreningsverk färdiga, och de hade kanske ett rent ”vattenskyddssamvete”. Detta fanns kanske i bakrunden vid valet.

Kalevi tog genast till sig en roll, som passade i föreningens profil: samarbete och sakkännedom. Han uppskattades av alla grupper och även i industrikretsar.

Tack vare Kalevi togs allt flera biologiska metoder med i vattndragskontrollerna: vattenväxter, bottendjur mm. Sammarbetet med hans arbetsplats, Tvärminne zoologiska station, blev livligt. Många biologiska undersökningar gjordes där. Vi hade också ett lekfullt talesätt, att vår huvudplats var Lojo och Tvärminne vår filial. Lekfullt därför att Tvärminne är en betydligt större plats än vårt dåtida laboratorium, som i början verkade i Pitkäniemi reningsverk.

 

Stig Lönnqvist


Avsändare
LUVY
16.01.2019
Senast ändrat
30.01.2019
Taggar: luvy