Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter :: Beslut på föreningens vårmöte
24.04.2019

Beslut på föreningens vårmöte

Beslut på föreningens vårmöte

Kaj Holmberg har utnämnts till årets vattenskykddare 2019 – föreningens bokslut för år 2018 positivt

Föreningen fick även i år goda förslag till årets vattenskyddare. Västra Nylands vatten och miljö rf har utnämnt Kaj Holmbergin från Sjundeå till årets vattenskyddare år 2019. Motiveringen till valet är det jobb han gjort för vattendragen och miljön i Sjundeå under flera årtionden samt den initiativrika verksamheten för utvecklandet av Sjundeå vattentjänsts avloppsvattenrening.

 

På bilden Kaj Holmberg, verksamhetsledare Jaana Pönni och styrelsens ordförande Eero Soinio

Västra Nylands vatten och miljö rf verkar, som en oberoende samarbets- och sakkunnigorganisation i Västra Nyland. Avsikten med föreningens verksamhet är, att främja vattenskyddet och det till detta närstående allmänna miljöskyddet och miljöhälsovården inom verksamhetsområdet. Genom att utse årets vatten-/miljöskyddare försöker man lyfta fram sådana personer eller organisationer, som på ett betydande sätt verkat för vatten-/miljöskyddet, men som inte annars får den publicitet, som deras handlande förtjänar.

Föreningens bokslut för år 2018 fastställdes vid vårmötet. Året 2018 var mycket livligt både vad gäller forskningsverksamheten som projekten och omsättningen var över 3 miljoner euro och resultatet blev drygt 16 000 euro på plus. Föreningens årsberättelse finns att läsa på föreningens hemsidor.

 

Tilläggsuppgifter: Jaana Pönni, verksamhetsledare, 050 575 1738, jaana.ponni(at)vesiensuojelu.fi

 

Kaj Holmberg foto, gruppfoto


Avsändare
LUVY
10.04.2019
Senast ändrat
24.04.2019