Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter :: Påverka tillståndet i vattendragen i din kommun - Kartförfrågningarna i Vichtis och Sjundeå har öppnats
23.04.2019

Påverka tillståndet i vattendragen i din kommun - Kartförfrågningarna i Vichtis och Sjundeå har öppnats

Påverka tillståndet i vattendragen i din kommun - Kartförfrågningarna i Vichtis och Sjundeå har öppnats

LUVY samlar med hjälp av en kartbaserad förfrågan in medborgarnas uppgifter gällande vatten- och strandområden i kommunerna i Västra Nyland. Det insamlade materialet utnyttjas vid uppgörandet av åtgärdsprogram för skötseln av vattendragen i din kommun. Man kan utnyttja åtgärdsprogrammet då man definierar kommunernas tyngdpunktsområden samt vid beredningen av olika metoder inom restaureringsprojekten.

Förfrågan är en del av projektet ” Effekt i vattenvårdsarbetet via nätverk”, som finansieras som et av regeringens spetsprojekt (http://www.luvy.fi/se/projekttjanster/effekt_i_vattenvarden_via_natverk). Inom projektet arrangeras även olika publika tillfällen i kommunerna i Västra Nyland och om dem informerar man separat. I Vichtis och Sjundeå har evenemangen redan arrangerats denna vår. Även de uppgifter som insamlats via evenemangen används i den fortsatta beredningen.

Med hjälp av förfrågan kan du spara dina observationer, önskemål och bekymmer till stöd för planeringen av vattenvården. Just du vet bäst hur din badplats och bäcken i din närmiljö mår! Bland dem som deltar lottar vi ut tre stycken 20 euros köpkort i varje kommun.

Förfrågningarna i Vichtis och Sjundeå har nu, som de första öppnats. Förfrågningarna är öppna fram till och med 30.8.2019.

Vi informerar närmare när kartförfrågan öppnas i de övriga kommunerna (Raseborg, Ingå, Hangö, Högfors, Kyrkslätt). Följ också med LUVYs huvudsidas Aktuellt-spalt gällande din egen kommun.

 

Lisätietoja / tilläggsuppgifter:

Maija Venäläinen
Hankepäällikkö/ Projektchef
Verkostoilla tehoa vesienhoitoon
0445285019
maija.venalainen@luvy.fi

Sini Pöytäniemi
Projektipäällikkö ja paikkatietosuunnittelija / Projektchef och GIS expert
Siuntionjoen kunnostushanke
045 7750 0106
sini.poytaniemi@luvy.fi

 


Avsändare
LUVY
23.04.2019
Senast ändrat
23.04.2019