Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter

Nyheter

RSS
12.03.2015

Sjörestaurering och bongande av fisk i form av spel

Hos Västra Nylands vatten och miljö r.f. har man satsat på miljöfostran framför allt på nätet.
12.03.2015

Publiktillfälle som inriktar sig på boendehälsan fredagen den 20.3.2015 kl. 17.00 i Järnefelt-salen i Lojo huvudbibliotek

Envimetria Oy, Västra Nylands vatten och miljö och Pohjolan kosteus- ja kuntokartoitus Tmi ordnar ett publiktillfälle som inriktar sig på boendehälsan. Tiden: Fredagen den 20.3.2015 kl. 17.00 i Järnefelt-salen i Lojo huvudbibliotek
Taggar: luvy
06.03.2015

Presentationerna från vattenvårdstillfället i Lojo finns nu på nätet

Under tillfället presenterades även LUVY:s nya projektplaner.
Taggar: luvy
04.03.2015

Leve Vattnet! Eläköön vesi!

21.3.2015 klo 10–15, Yrkeshögskolan Novia, Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs
Taggar: luvy, vesientila
23.02.2015

Hiidenvesi-kvällen bjöd på information om vattendragets egenskaper och rekreationsanvändning

Under kvällen presenterades sjöns tillstånd från bottensedimentet till ytskikten
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
12.01.2015

Lojo sjö lämpar sig utmärkt för en mångsidig rekreationsanvändning

Situationen i Lojo sjö har huvudsakligen klassats som god. Undersökningarna under 4 år (2010-2013) visar, att vattenkvaliteten är som sämst i närheten av de tillrinnande åarnas mynningar samt i sjöns labyrintlika södra delar.
Taggar: luvy, vesientila
22.12.2014

Öppna Svartån för laxfiskarna -EU finansieringsansökan kom till vidare beredning

Västra Nylands vatten och miljö rf fungerar inom finansieringsansökan för Inlandsvatten Life IP som koordinator för västra Nyland område.
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
18.12.2014

Ministern tar ställning till glesbygdens avloppsvattenfråga

Fortfarande finns behov av avloppsvattenbehandling framför allt på känsliga områden
Taggar: hajavesi
10.12.2014

Under vintern blir livet långsammare i Hiidenvesi sjö

I sjön är det mörkt och kallt då istäcket isolerar den från resten av miljön. Fiskarnas aktivitet minskar, men nedbrytarna fortsätter sitt arbete. Det kalla vädret är väsentligt för restaureringsarbetet.
Taggar: luvy
26.11.2014

Beslut vid Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte

Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte år 2014 hölls i Hangö tisdagen den 25.11. kl. 9.30 hos Oy Forcit Ab.
Taggar: luvy
19.11.2014

Hiidenvesi restaureringsprojekt utreder byggda våtmarkers och sedimenteringsbassängers tillstånd

Under de projekt som pågått för att förebygga restaureringen av Hiidenvesi sjö har cirka hundra våtmarker och sedimenteringsbassänger byggts. I karteringen gås de mest betydande objektens tillstånd samt eventuella behov av underhåll igenom.
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
07.11.2014

Leve Vattnet! Eläköön Vesi!

Välkommen till vattenrestaureringsdag i Raseborg på lördag 22.11.2014
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
31.10.2014

Hiidenvesi restaureringsprojekt planerar utveckling av uppföljning

Uppföljningen bör ge tillräckliga grunduppgifter för att planera vattenrestaureringsåtgärder och erbjuda knep för att bedöma restaureringsåtgärdernas inverkan.
Taggar: luvy
15.10.2014

Öppna Svartån för laxfiskarna – Västra Nylands vatten och miljö är med och ansöker om EU-finansiering för fiskvägar

I västra Nyland strävar man till, att inom ramen för projektet förstärka åarnas bestånd av flodpärlmussla och laxfiskar.
Taggar: luvy
09.10.2014

Det är inte onödigt att investera i avloppsvattenbehandling

Genom behandling av glesbygdens avloppsvatten minskas de skadliga ämnen som kommer ut i naturen. Korrekt avloppsvattenbehandling hindrar skadeämnen från att hamna i dricksvatten, kring gårdsområdet eller ut i närvattendrag. Att förnya ett avloppsvattensystem handlar oftast om att reparera avloppskonstruktioner som är tiotals år gamla. I oklara fall kan man fråga råd av de lokala experterna.
Taggar: hajavesi, luvy

Arkiv

2019 (18)

2018 (44)

2017 (38)

2016 (42)

2015 (48)

2014 (51)

2013 (43)

2012 (39)

Taggar

(287)luvy
(49)porla