Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter

Nyheter

RSS
08.10.2014

Vi söker till vår arbetsgemenskap en yrkeskunnig och aktiv projektchef

som ansvarar för det praktiska förverkligandet av våra vattenskyddsprojekt samt kommer med idéer gällande nya projekt och förverkligar ansökandet av medel för dessa.
Taggar: luvy
30.09.2014

En lugn algsommar i Hiidenvesi sjö

Badvattenkvaliteten i Hiidenvesi sjö monitorerades vid Varikka badstrand i Vichtis från juni till september 2014. Materialet från monitoreringen av badvattenkvaliteten kom till användning både för strandens fritidsanvändare och för vattenforskare.
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
10.09.2014

Rådfråga om avloppsvatten!

LINKKI-projektet öppnar avloppsrådgivningstelefon
Taggar: hajavesi, luvy
20.08.2014

Hiidenvesi restaureringsprojekt är med på Wuosisatamarkkinat i Vichtis

Wuosisatamarkkinat ordnas 23.8.2014 i Vichtis. Hiidenvesi restaureringsprojekt deltar i tillställningen med temat ”Vattenhiisis fiskskola” för barn.
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
13.08.2014

Karteringen av vattenvegetationen i Hiidenvesi sjö fortsätter

Genom karteringen fås information om sjöns nuvarande ekologiska tillstånd, utvecklingen av tillståndet samt eventuella restaureringsbehov.
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
04.08.2014

Efterfrågan på avloppsrådgivning växer

LINKKI 2013 -projektets slutrapport publicerad
Taggar: hajavesi, luvy
09.07.2014

Syresituationen I Hiidenvesi sjö var som helhet bra under år 2013

Totalläget hölls stabilt, men Hiidenvesis toleransnivå då det gäller närsalterna överskrids kontinuerligt: symptom på, att sjön drabbas av en för stor närsaltsbelastning, var de omfattande blågrönalgsblomningarna i augusti-september år 2013.
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
08.07.2014

Naturvännens stugsommar vid Hiidenvesi

Hiidenvesi-sjös restaureringsprojekt kommer med tips om hur man kan följa med och främja situationen under sommaren. Genom miljövänliga val sköter vi om såväl vårt eget som sjöns välmående.
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
08.07.2014

Hangö havsområde i rätt bra skick år 2013

Resultaten från samkontrollen av Hangö havsområde och Bengtsårvattnen år 2013 har publicerats.
Taggar: luvy, porla
25.06.2014

Vad fungerar och vad fungerar ej - uppgifter om vårdfiske i Finland och Sverige

Varför fungerar vårdfisket i en del sjöar men inte i andra? På vilket sätt skiljer sig vårdfisket i Finland och Sverige? På vilka arter borde man koncentrera sig vid vårdfisket? Bl. a. svar på dessa frågor kan man söka i den nya praktiskt inriktade vårdfiskeguiden.
Taggar: hiidenvesi, luvy
24.06.2014

Pickalaviken hade en bra alg sommar i år 2013

Resultaten från samkontrollen för Pickalaviken och Pickalafjärden för år 2013 har publicerats
Taggar: luvy
24.06.2014

Lojoåsens grundvatten är av god kvalitet, ställvis förhöjda kloridhalter

Sammandraget för år 2013 över vattenkvaliteten i Lojoåsens grundvatten har blivit färdigt.
Taggar: luvy
23.06.2014

Porla sjönaturäventyr erbjöd naturupplevelser för hela familjen

Sjönaturäventyret arrangerades igen i Porla i Lojo 14.6. Evenemangets besökare fick bekanta sig med områdets natur via upplevelser.
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
18.06.2014

Västra Nylands vatten och miljö rf är med i den riksomfattande alguppföljningen

LUVYs observationspunkt är Aurlax-viken i Lojo sjö, där man varje vecka under perioden juni-september gör observationer gällande väderlek, siktdjup samt förekomst av alger.
Taggar: luvy
13.06.2014

Antti Heinonen valdes till Årets Avloppsvattenplanerare 2014

Jarkko Pulkkinen fick ett hedersomnämnande för hans förtjänstfulla verksamhet inom vattenandelssektorn
Taggar: hajavesi, luvy
12.06.2014

Porla sjönaturäventyr är här igen

Välkomna hela familjen på äventyr till Porla naturstig lö 14.6.2014 kl. 10-14.
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
09.06.2014

Aktuell information om Hiidenvesis tillstånd genom automatisk övervakning

Badvattenkvalitéten i Hiidenvesi övervakas för första gången genom Hiidenvesi restaureringsprojekt som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö r.f. Mätresultaten finns att tillgå via länken på Hiidenvesi restaureringsprojektets webbsidor (www.hiidenvesi.fi).
Taggar: hiidenvesi, luvy

Arkiv

2019 (18)

2018 (44)

2017 (38)

2016 (42)

2015 (48)

2014 (51)

2013 (43)

2012 (39)

Taggar

(287)luvy
(49)porla