Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter

Nyheter

RSS
09.07.2014

Syresituationen I Hiidenvesi sjö var som helhet bra under år 2013

Totalläget hölls stabilt, men Hiidenvesis toleransnivå då det gäller närsalterna överskrids kontinuerligt: symptom på, att sjön drabbas av en för stor närsaltsbelastning, var de omfattande blågrönalgsblomningarna i augusti-september år 2013.
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
08.07.2014

Naturvännens stugsommar vid Hiidenvesi

Hiidenvesi-sjös restaureringsprojekt kommer med tips om hur man kan följa med och främja situationen under sommaren. Genom miljövänliga val sköter vi om såväl vårt eget som sjöns välmående.
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
08.07.2014

Hangö havsområde i rätt bra skick år 2013

Resultaten från samkontrollen av Hangö havsområde och Bengtsårvattnen år 2013 har publicerats.
Taggar: luvy, porla
25.06.2014

Vad fungerar och vad fungerar ej - uppgifter om vårdfiske i Finland och Sverige

Varför fungerar vårdfisket i en del sjöar men inte i andra? På vilket sätt skiljer sig vårdfisket i Finland och Sverige? På vilka arter borde man koncentrera sig vid vårdfisket? Bl. a. svar på dessa frågor kan man söka i den nya praktiskt inriktade vårdfiskeguiden.
Taggar: hiidenvesi, luvy
24.06.2014

Pickalaviken hade en bra alg sommar i år 2013

Resultaten från samkontrollen för Pickalaviken och Pickalafjärden för år 2013 har publicerats
Taggar: luvy
24.06.2014

Lojoåsens grundvatten är av god kvalitet, ställvis förhöjda kloridhalter

Sammandraget för år 2013 över vattenkvaliteten i Lojoåsens grundvatten har blivit färdigt.
Taggar: luvy
23.06.2014

Porla sjönaturäventyr erbjöd naturupplevelser för hela familjen

Sjönaturäventyret arrangerades igen i Porla i Lojo 14.6. Evenemangets besökare fick bekanta sig med områdets natur via upplevelser.
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
18.06.2014

Västra Nylands vatten och miljö rf är med i den riksomfattande alguppföljningen

LUVYs observationspunkt är Aurlax-viken i Lojo sjö, där man varje vecka under perioden juni-september gör observationer gällande väderlek, siktdjup samt förekomst av alger.
Taggar: luvy
13.06.2014

Antti Heinonen valdes till Årets Avloppsvattenplanerare 2014

Jarkko Pulkkinen fick ett hedersomnämnande för hans förtjänstfulla verksamhet inom vattenandelssektorn
Taggar: hajavesi, luvy
12.06.2014

Porla sjönaturäventyr är här igen

Välkomna hela familjen på äventyr till Porla naturstig lö 14.6.2014 kl. 10-14.
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
09.06.2014

Aktuell information om Hiidenvesis tillstånd genom automatisk övervakning

Badvattenkvalitéten i Hiidenvesi övervakas för första gången genom Hiidenvesi restaureringsprojekt som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö r.f. Mätresultaten finns att tillgå via länken på Hiidenvesi restaureringsprojektets webbsidor (www.hiidenvesi.fi).
Taggar: hiidenvesi, luvy
20.05.2014

Glesbygdens avloppsvattenfrågor intresserade på Raseborgsmässan

LUVY var med på Raseborgsmässan, som arrangerades i Karis 16.5–17.5.2014. Vid LUVY:s punkt bekantade sig mässbesökarna med avloppsvattenrening på glesbygden samt med sjörestaureringsmetoder och testning av brunnsvattnets kvalitet.
Taggar: hajavesi, luvy
13.05.2014

Två somrar kvar att se över avloppsvattensystemet

Kartläggnings- och rådgivningsrundorna har påbörjats i glesbygden i västra Nyland
Taggar: hajavesi, luvy
13.05.2014

Västra Nylands vatten och miljö (LUVY) erbjuder information om vatten på Raseborgsmässan

Västra Nylands vatten och miljö rf deltar i Raseborgsmässan i Karis idrottspark 16.–17.5.2014 i avdelning 67. LUVY:s sakkunniga är på plats och svarar på mässbesökarnas frågor om glesbygdens avloppsvatten, om undersökningar av vattnets kvalitet samt om vattennaturen i västra Nyland.
Taggar: luvy
25.04.2014

LUVY är med på Nyland-veckans miljödag 5.5.2014

Miljödagen bjuder på mångsidigt program och praktiska ekotips till invånare, företag, organisationer och beslutsfattare.
Taggar: luvy
24.04.2014

Erkki Selin har utnämnts till årets vattenskyddare 2014

Västra Nylands vatten och miljö rf utnämnde Kyrkslätts kommuns långvariga miljöchef Erkki Selin till årets vattenskyddare år 2014 vid sitt vårmöte torsdagen den 24.4.2014 i Kyrkslätt.
Taggar: luvy
22.04.2014

Tofsmyggbeståndet i Hiidenvesi sjö är ännu rikligt

Tofsmygglarverna kan förstärka massförekomsten av blågröna alger genom att reglera rikligheten hos algätande djurplankton.
Taggar: luvy
16.04.2014

Bidrag för restaurering av vattendrag finns att söka från Nyland NTM-central

De av miljöministeriet och jord-och skogsbruksministeriet beviljade medlen för restaurering av vattendrag samt för andra miljöåtgärder finns att söka som bidrag fån Nylands närings-, trafik och miljöcentral.
Taggar: luvy

Arkiv

2019 (30)

2018 (44)

2017 (38)

2016 (42)

2015 (48)

2014 (51)

2013 (43)

2012 (39)

Taggar

(299)luvy
(50)porla