Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter

Nyheter

RSS
10.09.2014

Rådfråga om avloppsvatten!

LINKKI-projektet öppnar avloppsrådgivningstelefon
Taggar: hajavesi, luvy
20.08.2014

Hiidenvesi restaureringsprojekt är med på Wuosisatamarkkinat i Vichtis

Wuosisatamarkkinat ordnas 23.8.2014 i Vichtis. Hiidenvesi restaureringsprojekt deltar i tillställningen med temat ”Vattenhiisis fiskskola” för barn.
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
13.08.2014

Karteringen av vattenvegetationen i Hiidenvesi sjö fortsätter

Genom karteringen fås information om sjöns nuvarande ekologiska tillstånd, utvecklingen av tillståndet samt eventuella restaureringsbehov.
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
04.08.2014

Efterfrågan på avloppsrådgivning växer

LINKKI 2013 -projektets slutrapport publicerad
Taggar: hajavesi, luvy
09.07.2014

Syresituationen I Hiidenvesi sjö var som helhet bra under år 2013

Totalläget hölls stabilt, men Hiidenvesis toleransnivå då det gäller närsalterna överskrids kontinuerligt: symptom på, att sjön drabbas av en för stor närsaltsbelastning, var de omfattande blågrönalgsblomningarna i augusti-september år 2013.
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
08.07.2014

Naturvännens stugsommar vid Hiidenvesi

Hiidenvesi-sjös restaureringsprojekt kommer med tips om hur man kan följa med och främja situationen under sommaren. Genom miljövänliga val sköter vi om såväl vårt eget som sjöns välmående.
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
08.07.2014

Hangö havsområde i rätt bra skick år 2013

Resultaten från samkontrollen av Hangö havsområde och Bengtsårvattnen år 2013 har publicerats.
Taggar: luvy, porla
25.06.2014

Vad fungerar och vad fungerar ej - uppgifter om vårdfiske i Finland och Sverige

Varför fungerar vårdfisket i en del sjöar men inte i andra? På vilket sätt skiljer sig vårdfisket i Finland och Sverige? På vilka arter borde man koncentrera sig vid vårdfisket? Bl. a. svar på dessa frågor kan man söka i den nya praktiskt inriktade vårdfiskeguiden.
Taggar: hiidenvesi, luvy
24.06.2014

Pickalaviken hade en bra alg sommar i år 2013

Resultaten från samkontrollen för Pickalaviken och Pickalafjärden för år 2013 har publicerats
Taggar: luvy
24.06.2014

Lojoåsens grundvatten är av god kvalitet, ställvis förhöjda kloridhalter

Sammandraget för år 2013 över vattenkvaliteten i Lojoåsens grundvatten har blivit färdigt.
Taggar: luvy
23.06.2014

Porla sjönaturäventyr erbjöd naturupplevelser för hela familjen

Sjönaturäventyret arrangerades igen i Porla i Lojo 14.6. Evenemangets besökare fick bekanta sig med områdets natur via upplevelser.
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
18.06.2014

Västra Nylands vatten och miljö rf är med i den riksomfattande alguppföljningen

LUVYs observationspunkt är Aurlax-viken i Lojo sjö, där man varje vecka under perioden juni-september gör observationer gällande väderlek, siktdjup samt förekomst av alger.
Taggar: luvy
13.06.2014

Antti Heinonen valdes till Årets Avloppsvattenplanerare 2014

Jarkko Pulkkinen fick ett hedersomnämnande för hans förtjänstfulla verksamhet inom vattenandelssektorn
Taggar: hajavesi, luvy
12.06.2014

Porla sjönaturäventyr är här igen

Välkomna hela familjen på äventyr till Porla naturstig lö 14.6.2014 kl. 10-14.
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
09.06.2014

Aktuell information om Hiidenvesis tillstånd genom automatisk övervakning

Badvattenkvalitéten i Hiidenvesi övervakas för första gången genom Hiidenvesi restaureringsprojekt som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö r.f. Mätresultaten finns att tillgå via länken på Hiidenvesi restaureringsprojektets webbsidor (www.hiidenvesi.fi).
Taggar: hiidenvesi, luvy
20.05.2014

Glesbygdens avloppsvattenfrågor intresserade på Raseborgsmässan

LUVY var med på Raseborgsmässan, som arrangerades i Karis 16.5–17.5.2014. Vid LUVY:s punkt bekantade sig mässbesökarna med avloppsvattenrening på glesbygden samt med sjörestaureringsmetoder och testning av brunnsvattnets kvalitet.
Taggar: hajavesi, luvy
13.05.2014

Två somrar kvar att se över avloppsvattensystemet

Kartläggnings- och rådgivningsrundorna har påbörjats i glesbygden i västra Nyland
Taggar: hajavesi, luvy
13.05.2014

Västra Nylands vatten och miljö (LUVY) erbjuder information om vatten på Raseborgsmässan

Västra Nylands vatten och miljö rf deltar i Raseborgsmässan i Karis idrottspark 16.–17.5.2014 i avdelning 67. LUVY:s sakkunniga är på plats och svarar på mässbesökarnas frågor om glesbygdens avloppsvatten, om undersökningar av vattnets kvalitet samt om vattennaturen i västra Nyland.
Taggar: luvy

Arkiv

2019 (35)

2018 (44)

2017 (38)

2016 (42)

2015 (48)

2014 (51)

2013 (43)

2012 (39)

Taggar

(304)luvy
(50)porla