Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter

Nyheter

RSS

Tagg: luvy

12.06.2014

Porla sjönaturäventyr är här igen

Välkomna hela familjen på äventyr till Porla naturstig lö 14.6.2014 kl. 10-14.
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
09.06.2014

Aktuell information om Hiidenvesis tillstånd genom automatisk övervakning

Badvattenkvalitéten i Hiidenvesi övervakas för första gången genom Hiidenvesi restaureringsprojekt som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö r.f. Mätresultaten finns att tillgå via länken på Hiidenvesi restaureringsprojektets webbsidor (www.hiidenvesi.fi).
Taggar: hiidenvesi, luvy
20.05.2014

Glesbygdens avloppsvattenfrågor intresserade på Raseborgsmässan

LUVY var med på Raseborgsmässan, som arrangerades i Karis 16.5–17.5.2014. Vid LUVY:s punkt bekantade sig mässbesökarna med avloppsvattenrening på glesbygden samt med sjörestaureringsmetoder och testning av brunnsvattnets kvalitet.
Taggar: hajavesi, luvy
13.05.2014

Två somrar kvar att se över avloppsvattensystemet

Kartläggnings- och rådgivningsrundorna har påbörjats i glesbygden i västra Nyland
Taggar: hajavesi, luvy
13.05.2014

Västra Nylands vatten och miljö (LUVY) erbjuder information om vatten på Raseborgsmässan

Västra Nylands vatten och miljö rf deltar i Raseborgsmässan i Karis idrottspark 16.–17.5.2014 i avdelning 67. LUVY:s sakkunniga är på plats och svarar på mässbesökarnas frågor om glesbygdens avloppsvatten, om undersökningar av vattnets kvalitet samt om vattennaturen i västra Nyland.
Taggar: luvy
25.04.2014

LUVY är med på Nyland-veckans miljödag 5.5.2014

Miljödagen bjuder på mångsidigt program och praktiska ekotips till invånare, företag, organisationer och beslutsfattare.
Taggar: luvy
24.04.2014

Erkki Selin har utnämnts till årets vattenskyddare 2014

Västra Nylands vatten och miljö rf utnämnde Kyrkslätts kommuns långvariga miljöchef Erkki Selin till årets vattenskyddare år 2014 vid sitt vårmöte torsdagen den 24.4.2014 i Kyrkslätt.
Taggar: luvy
22.04.2014

Tofsmyggbeståndet i Hiidenvesi sjö är ännu rikligt

Tofsmygglarverna kan förstärka massförekomsten av blågröna alger genom att reglera rikligheten hos algätande djurplankton.
Taggar: luvy
16.04.2014

Bidrag för restaurering av vattendrag finns att söka från Nyland NTM-central

De av miljöministeriet och jord-och skogsbruksministeriet beviljade medlen för restaurering av vattendrag samt för andra miljöåtgärder finns att söka som bidrag fån Nylands närings-, trafik och miljöcentral.
Taggar: luvy
28.03.2014

Kommunernas samarbete inom glesbygdens avloppsvatten 10 år!

Välkommen till Jubileumsseminarie 8.4.2014
Taggar: hajavesi, luvy
26.03.2014

I Hiidenvesi sjö undersöktes växtlighet och rovfisk

I Hiidenvesi sjös östra del gjordes en växtlighets- och rovfiskutredning år 2013. Till utredningsområdet hörde sjöns näringsrikaste delar – Kirkkojärvi, Mustionselkä och Nummelanselkä. Områdets areal är 813 hektar och strandlinjen på området är totalt 36 kilometer.
Taggar: luvy
17.02.2014

Återställning av Västra Nylands vattendrag

Ett info- och diskussionsevenemang om projekten som skall starta anordnas onsdagen 26.2. kl. 9-12 i Lojo stads fullmäktigesalen Karstuvägen 4
Taggar: luvy
04.02.2014

Lantbrukets vägkost till beredningen av åtgärdsprogrammet för vattenvården i Nyland

Bästa aktörer inom jordbrukets vattenvård! Ni är välkomna att delta i beredningen av åtgärdsprogrammet för vattenvården i Nyland ur jordbrukets synvinkel torsdagen den 27.2.2014 kl. 9.00-12.30 i Lojo. Under tillställningarna presenteras effekterna av miljöstödet på näringsurlakningen. Vi behandlar även beredningen av jordbrukets åtgärder i åtgärdsprogrammet för vattenvården i Nyland 2016-2021. Rikligt med tid har också reserverats för diskussion.
Taggar: luvy

Arkiv

2019 (26)

2018 (44)

2017 (38)

2016 (42)

2015 (48)

2014 (51)

2013 (43)

2012 (39)

Taggar

(295)luvy
(50)porla