Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter

Nyheter

RSS
24.04.2014

Erkki Selin har utnämnts till årets vattenskyddare 2014

Västra Nylands vatten och miljö rf utnämnde Kyrkslätts kommuns långvariga miljöchef Erkki Selin till årets vattenskyddare år 2014 vid sitt vårmöte torsdagen den 24.4.2014 i Kyrkslätt.
Taggar: luvy
22.04.2014

Tofsmyggbeståndet i Hiidenvesi sjö är ännu rikligt

Tofsmygglarverna kan förstärka massförekomsten av blågröna alger genom att reglera rikligheten hos algätande djurplankton.
Taggar: luvy
16.04.2014

Bidrag för restaurering av vattendrag finns att söka från Nyland NTM-central

De av miljöministeriet och jord-och skogsbruksministeriet beviljade medlen för restaurering av vattendrag samt för andra miljöåtgärder finns att söka som bidrag fån Nylands närings-, trafik och miljöcentral.
Taggar: luvy
28.03.2014

Kommunernas samarbete inom glesbygdens avloppsvatten 10 år!

Välkommen till Jubileumsseminarie 8.4.2014
Taggar: hajavesi, luvy
26.03.2014

I Hiidenvesi sjö undersöktes växtlighet och rovfisk

I Hiidenvesi sjös östra del gjordes en växtlighets- och rovfiskutredning år 2013. Till utredningsområdet hörde sjöns näringsrikaste delar – Kirkkojärvi, Mustionselkä och Nummelanselkä. Områdets areal är 813 hektar och strandlinjen på området är totalt 36 kilometer.
Taggar: luvy
17.02.2014

Återställning av Västra Nylands vattendrag

Ett info- och diskussionsevenemang om projekten som skall starta anordnas onsdagen 26.2. kl. 9-12 i Lojo stads fullmäktigesalen Karstuvägen 4
Taggar: luvy
04.02.2014

Lantbrukets vägkost till beredningen av åtgärdsprogrammet för vattenvården i Nyland

Bästa aktörer inom jordbrukets vattenvård! Ni är välkomna att delta i beredningen av åtgärdsprogrammet för vattenvården i Nyland ur jordbrukets synvinkel torsdagen den 27.2.2014 kl. 9.00-12.30 i Lojo. Under tillställningarna presenteras effekterna av miljöstödet på näringsurlakningen. Vi behandlar även beredningen av jordbrukets åtgärder i åtgärdsprogrammet för vattenvården i Nyland 2016-2021. Rikligt med tid har också reserverats för diskussion.
Taggar: luvy
29.01.2014

Tillståndet i fiskbeståndens uppbyggnad i Hiidenvesi sjö år 2013

Genom uppskattning av det ekologiska tillståndet på basen av fiskbestånden i Kiihkelyksenselkä- och Mustionselkäområdet, förefaller läget att ha förbättrats en aning. Gösen har blivit vanligare och mörtfiskarnas andel av biomassan har minskat på bägge områdena. Den klart dominerande arten på den öppna delen av Kiihkelyksenselkä-fjärden är fortfarande nors. Hiidenvesi sjös ekologiska tillstånd är tillfredsställande.
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
23.01.2014

Kan en lokal behandling av avloppsslam ingå i glesbygdens avloppsvattenhantering och kretslopp av näringsämnen?

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry har publicerat en ny rapport.
Taggar: hajavesi
13.12.2013

Spela din sjö i skick! - det till elever riktade Restaurera din sjö! – spelet som inspirerar till att skaffa sig mer information om restaurering av vattendrag.

Hiidenvesi restaureringsprojekt planerade i samarbete med Mainostoimisto KN från Vichtis ett virtuellt sjörestaureringsspel, med hjälp av vilket man kan bekanta sig med restaurering av vattendrag.
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
29.11.2013

Nylands sjöcenter-projekt valdes till Nylands bästa miljöprojekt

Nylands sjöcenter-projekt, som drivits av Västra Nylands vatten och miljö valdes till Nylands bästa miljöprojekt.
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
28.11.2013

Luvy fick positiv publicitet i Radio Vega

Radio Vega Västnylands redaktör följde med Luvys verksamhet under en hel dag och slutresultatet blev ett mycket sakligt infopaket om föreningen med bilder och videofilmer. I infopaketet följer man med vår verksamhet från provtagningen till laboratoriet.
Taggar: luvy
28.11.2013

Beslut vid Västra nylands vatten och miljö rf:s höstmöte

Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte år 2013 hölls i Ingå onsdagen den 27.11. kl. 9.30 i Fortum Power and Heat Ab:s Ingå kraftverk.
Taggar: luvy

Arkiv

2019 (33)

2018 (44)

2017 (38)

2016 (42)

2015 (48)

2014 (51)

2013 (43)

2012 (39)

Taggar

(302)luvy
(50)porla