Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter

Nyheter

RSS
17.02.2014

Återställning av Västra Nylands vattendrag

Ett info- och diskussionsevenemang om projekten som skall starta anordnas onsdagen 26.2. kl. 9-12 i Lojo stads fullmäktigesalen Karstuvägen 4
Taggar: luvy
04.02.2014

Lantbrukets vägkost till beredningen av åtgärdsprogrammet för vattenvården i Nyland

Bästa aktörer inom jordbrukets vattenvård! Ni är välkomna att delta i beredningen av åtgärdsprogrammet för vattenvården i Nyland ur jordbrukets synvinkel torsdagen den 27.2.2014 kl. 9.00-12.30 i Lojo. Under tillställningarna presenteras effekterna av miljöstödet på näringsurlakningen. Vi behandlar även beredningen av jordbrukets åtgärder i åtgärdsprogrammet för vattenvården i Nyland 2016-2021. Rikligt med tid har också reserverats för diskussion.
Taggar: luvy
29.01.2014

Tillståndet i fiskbeståndens uppbyggnad i Hiidenvesi sjö år 2013

Genom uppskattning av det ekologiska tillståndet på basen av fiskbestånden i Kiihkelyksenselkä- och Mustionselkäområdet, förefaller läget att ha förbättrats en aning. Gösen har blivit vanligare och mörtfiskarnas andel av biomassan har minskat på bägge områdena. Den klart dominerande arten på den öppna delen av Kiihkelyksenselkä-fjärden är fortfarande nors. Hiidenvesi sjös ekologiska tillstånd är tillfredsställande.
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
23.01.2014

Kan en lokal behandling av avloppsslam ingå i glesbygdens avloppsvattenhantering och kretslopp av näringsämnen?

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry har publicerat en ny rapport.
Taggar: hajavesi
13.12.2013

Spela din sjö i skick! - det till elever riktade Restaurera din sjö! – spelet som inspirerar till att skaffa sig mer information om restaurering av vattendrag.

Hiidenvesi restaureringsprojekt planerade i samarbete med Mainostoimisto KN från Vichtis ett virtuellt sjörestaureringsspel, med hjälp av vilket man kan bekanta sig med restaurering av vattendrag.
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
29.11.2013

Nylands sjöcenter-projekt valdes till Nylands bästa miljöprojekt

Nylands sjöcenter-projekt, som drivits av Västra Nylands vatten och miljö valdes till Nylands bästa miljöprojekt.
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
28.11.2013

Luvy fick positiv publicitet i Radio Vega

Radio Vega Västnylands redaktör följde med Luvys verksamhet under en hel dag och slutresultatet blev ett mycket sakligt infopaket om föreningen med bilder och videofilmer. I infopaketet följer man med vår verksamhet från provtagningen till laboratoriet.
Taggar: luvy
28.11.2013

Beslut vid Västra nylands vatten och miljö rf:s höstmöte

Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte år 2013 hölls i Ingå onsdagen den 27.11. kl. 9.30 i Fortum Power and Heat Ab:s Ingå kraftverk.
Taggar: luvy
21.11.2013

Tillståndet i vattnen runt Hangö var ganska bra under år 2012

Inga större förändringar i Hangöområdets punktbelastning under de senaste åren. Havsområdet mår huvudsakligen rätt bra, men Bengtsårområdet lider fortfarande av syreproblem.
Taggar: luvy
18.11.2013

Näringsväven i Lojo sjö och Hiidenvesi sjö sattes under lupp

De ryggradslösa rovdjurens (tofsmygglarver och Leptodora rovvattenloppor) andel i farens näring undersöktes i Maikkalanselkä i Lojo sjö och i Mustionselkä i Hiidenvesi sjö. Undersökningen gjordes av Helsingfors universitet under åren 2012-2013.
Taggar: luvy
10.10.2013

Lojonejdens miljökluster deltar i energisparveckan

Lojonejdens miljökluster deltar 7.-13.10 i energisparveckan i Lojo, Ingå och Sjundeå
Taggar: luvy
23.08.2013

Vattenvegetationen i Hiidenvesi sjö undersöks

En vegetationskartering utförs i Hiidenvesi sjö under augusti-september. Undersökningen görs inom områdena Kirkkojärvi, Mustionselkä och Nummelanselkä
Taggar: hiidenvesi, luvy

Arkiv

2019 (26)

2018 (44)

2017 (38)

2016 (42)

2015 (48)

2014 (51)

2013 (43)

2012 (39)

Taggar

(295)luvy
(50)porla