Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter

Nyheter

RSS
28.11.2013

Luvy fick positiv publicitet i Radio Vega

Radio Vega Västnylands redaktör följde med Luvys verksamhet under en hel dag och slutresultatet blev ett mycket sakligt infopaket om föreningen med bilder och videofilmer. I infopaketet följer man med vår verksamhet från provtagningen till laboratoriet.
Taggar: luvy
28.11.2013

Beslut vid Västra nylands vatten och miljö rf:s höstmöte

Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte år 2013 hölls i Ingå onsdagen den 27.11. kl. 9.30 i Fortum Power and Heat Ab:s Ingå kraftverk.
Taggar: luvy
21.11.2013

Tillståndet i vattnen runt Hangö var ganska bra under år 2012

Inga större förändringar i Hangöområdets punktbelastning under de senaste åren. Havsområdet mår huvudsakligen rätt bra, men Bengtsårområdet lider fortfarande av syreproblem.
Taggar: luvy
18.11.2013

Näringsväven i Lojo sjö och Hiidenvesi sjö sattes under lupp

De ryggradslösa rovdjurens (tofsmygglarver och Leptodora rovvattenloppor) andel i farens näring undersöktes i Maikkalanselkä i Lojo sjö och i Mustionselkä i Hiidenvesi sjö. Undersökningen gjordes av Helsingfors universitet under åren 2012-2013.
Taggar: luvy
10.10.2013

Lojonejdens miljökluster deltar i energisparveckan

Lojonejdens miljökluster deltar 7.-13.10 i energisparveckan i Lojo, Ingå och Sjundeå
Taggar: luvy
23.08.2013

Vattenvegetationen i Hiidenvesi sjö undersöks

En vegetationskartering utförs i Hiidenvesi sjö under augusti-september. Undersökningen görs inom områdena Kirkkojärvi, Mustionselkä och Nummelanselkä
Taggar: hiidenvesi, luvy
22.07.2013

Läget i Lojo sjö är stabilt − den avgörande faktorn för vattenkvaliteten är den diffusa belastningen som kommer från åarna

Vattenkvaliteten i Lojo sjö hölls i sin helhet stabil under år 2012, fastän näringsbelastningen steg från året innan i huvudsak med de ökade flödena.
Taggar: luvy
16.07.2013

Den kalla sommaren 2012 höll algproduktionen i styr i Pickalaviken

Resultaten av samkontrollen för Pickalaviken och Pickalafjärden för år 2012 har publicerats
Taggar: luvy
24.06.2013

Syretillståndet i Hiidenvesi var gott år 2012, men än en gång sköljde regnet och översvämningarna med sig rikliga mängder näringsämnen till sjön

Den för stora näringsbelastningen från avrinningsområdet är fortfarande Hiidenvesis största problem. Det regniga året 2012 förde med sig 27 t fosfor och 470 t kväve till sjön, största delen av näringsämnena härstammar från åkermark.
Taggar: hiidenvesi, luvy
24.06.2013

Lojoåsens grundvatten huvudsakligen i gott skick

Sammandraget för år 2012 över vattenkvaliteten i Lojoåsens grundvatten har blivit färdigt
Taggar: luvy
10.06.2013

Information om vattendragens vattenkvalitet på nätet!

Känner du till vattenkvaliteten i din sjö? Dessa uppgifter och mycket annat hittar du på webbsidan, www.vattnenskvalitet.fi. Sidan utvecklas som en del av projektet ”Yhteisillä vesillä”.
Taggar: luvy
10.06.2013

Porla sjönaturäventyr lö 15.6.2013 kl. 10-14

Kom på äventyr med hela familjen till den guidade naturstigen!

Arkiv

2019 (35)

2018 (44)

2017 (38)

2016 (42)

2015 (48)

2014 (51)

2013 (43)

2012 (39)

Taggar

(304)luvy
(50)porla