Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter

Nyheter

RSS
10.10.2013

Lojonejdens miljökluster deltar i energisparveckan

Lojonejdens miljökluster deltar 7.-13.10 i energisparveckan i Lojo, Ingå och Sjundeå
Taggar: luvy
23.08.2013

Vattenvegetationen i Hiidenvesi sjö undersöks

En vegetationskartering utförs i Hiidenvesi sjö under augusti-september. Undersökningen görs inom områdena Kirkkojärvi, Mustionselkä och Nummelanselkä
Taggar: hiidenvesi, luvy
22.07.2013

Läget i Lojo sjö är stabilt − den avgörande faktorn för vattenkvaliteten är den diffusa belastningen som kommer från åarna

Vattenkvaliteten i Lojo sjö hölls i sin helhet stabil under år 2012, fastän näringsbelastningen steg från året innan i huvudsak med de ökade flödena.
Taggar: luvy
16.07.2013

Den kalla sommaren 2012 höll algproduktionen i styr i Pickalaviken

Resultaten av samkontrollen för Pickalaviken och Pickalafjärden för år 2012 har publicerats
Taggar: luvy
24.06.2013

Syretillståndet i Hiidenvesi var gott år 2012, men än en gång sköljde regnet och översvämningarna med sig rikliga mängder näringsämnen till sjön

Den för stora näringsbelastningen från avrinningsområdet är fortfarande Hiidenvesis största problem. Det regniga året 2012 förde med sig 27 t fosfor och 470 t kväve till sjön, största delen av näringsämnena härstammar från åkermark.
Taggar: hiidenvesi, luvy
24.06.2013

Lojoåsens grundvatten huvudsakligen i gott skick

Sammandraget för år 2012 över vattenkvaliteten i Lojoåsens grundvatten har blivit färdigt
Taggar: luvy
10.06.2013

Information om vattendragens vattenkvalitet på nätet!

Känner du till vattenkvaliteten i din sjö? Dessa uppgifter och mycket annat hittar du på webbsidan, www.vattnenskvalitet.fi. Sidan utvecklas som en del av projektet ”Yhteisillä vesillä”.
Taggar: luvy
10.06.2013

Porla sjönaturäventyr lö 15.6.2013 kl. 10-14

Kom på äventyr med hela familjen till den guidade naturstigen!
24.04.2013

Kartläggningen av rovfiskarnas lekområden i Hiidenvesi sjö har inletts

Hiidenvesi restaureringsprojekt inleder under denna vår en fiskeutredning, där man inventerar de strandlekande rovfiskarnas lekområden.
Taggar: luvy
18.04.2013

Öppet hus vid Raseborgs servicepunkt måndagen 22.4. kl 9 - 11

Mottagning av prover till Västra Nylands vatten och miljö rf: s laboratorium hålls varje månads andra och fjärde måndag kl 9–10 i vårt kontor i Raseborg
Taggar: luvy
17.04.2013

I västra Nyland blickar man i avloppsvattenbrunnen!

Under karterings- och rådgivningsbesöken nås 800 fastigheter i glesbygden
Taggar: hajavesi, luvy

Arkiv

2019 (30)

2018 (44)

2017 (38)

2016 (42)

2015 (48)

2014 (51)

2013 (43)

2012 (39)

Taggar

(299)luvy
(50)porla