Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter

Nyheter

RSS
22.03.2013

Restaureringsarbetena i Vanjärvi sjö är avklarade för vinterns del

Restaureringsarbetena i Vanjärvi sjö har avslutats för vinterns del och de arbeten som planerats för vintern har blivit utförda
Taggar: luvy
21.03.2013

Odlarkväll 3.4. klo 19

Välkommen till en odlarkväll! Under kvällen är det möjligt att anmäla sig till den gårdsvisa rådgivningen. Tillfället ordnas av restaureringsprojektet för Hiidenvesi sjö och JÄRKI-projektet
Taggar: hiidenvesi, luvy
21.03.2013

Bidrag för restaurering av vattendrag finns att söka i Nyland

De av miljöministeriet beviljade medlen för restaurering av vattendrag samt för andra miljöåtgärder finns att söka som bidrag fån Nylands närings-, trafik och miljöcentral. Genom de beviljade medlen befrämjar man restaureringsarbeten i vattendrag samt förverkligandet av vattenvårdens målsättningar. Ansökningstiden utgår 19.4.2013
Taggar: luvy
12.03.2013

Planerarutbildning

Taggar: hajavesi
28.02.2013

Tofsmyggans larver ökar risken för blågrönalger

Skötselfiske lämpar sig inte vid restaureringen av Hiidenvesi sjö
Taggar: hiidenvesi, luvy
26.02.2013

Avloppsvattenseminarium i Lojo 14.3.2013

Linkki-projektets avslutningsseminarium i biblioteket kl 9-15, välkommen!
Taggar: hajavesi, luvy
22.02.2013

Inbjudan till ett publiktillfälle gällande Vanjärvi sjö to 28.2.2013

Restaureringsarbetet har inletts i Vanjärvi sjö i Vichtis. Hiidenvesi-restaureringsprojekt och Nylands Ntm-central arrangerar ett tillfälle för allmänheten med anledning av restaureringen av Vanjärvi sjö. Tidpunkt: To 28.2.2012 kl 18 Plats: Vanjärvi föreningshus, Vanjärventie 48 Vichtis Aika: To 28.2.2013 klo 18 Paikka: Vanjärven seurojentalo, Vanjärventie 480, Vihti
Taggar: luvy
04.02.2013

Avloppsvattenblues

Taggar: hajavesi
22.01.2013

Förberedelserna för restaureringen av Vanjärvi sjö inleds

Förberedelserna för restaureringen av Vanjärvi sjö i Vihtis påbörjas genom frysning av marken.
Taggar: luvy
18.01.2013

Aborren är den vanligaste fångsten för fritidsfiskare i den frodiga Pickalaviken

Resultaten för år 2011 av samkontrollen för vattenkvaliteten, bottendjursundersökningarna och fiskeriekonomiska kontrollen för Pickalaviken och Pickalafjärden har publicerats
Taggar: luvy
09.01.2013

Belastningen överskrider klart Hiidenvesi sjös tolerans

En halvering av den yttre fosforbelastningen skulle kosta 11 miljoner euro
Taggar: hajavesi
30.11.2012

Beslut vid Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte

Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte år 2012 hölls i Ekenäs torsdagen den 29.11 kl. 9.30 i IDO Badrum Oy Ab:s utrymmen
Taggar: luvy
12.09.2012

Nu är det dags att påverka vattenvårdsplaneringen

Hörande om arbetsprogrammet för vattenvårdens och de väsentliga frågorna 15.6.2012-17.12.2012. Arbetet koordineras av Nylands NTM-central.
Taggar: luvy
31.08.2012

Hur mår bottendjuren i Pojoviken och vattendragen som rinner till viken?

Den känsliga Pojoviken och de värdefulla forsområdena i Fiskars- och Svartån var föremål för en undersökning av bottenfaunans tillstånd under åren 2006-2009.
Taggar: luvy
17.08.2012

Våtmarkskarteringen har blivit klar – man fann 130 våtmarksplatser i Hiidevesi sjös närområde

Hela Hiidenvesi sjös tillrinningsområde, som är nästan 1000 kvadratkilometer, är nu kartlagt i sin helhet.
Taggar: luvy
16.08.2012

Lojonejdens miljökluster arrangerar ett EcoStart-skolningstillfälle

Information om tillfället finns som bilaga på finska.
Taggar: luvy

Arkiv

2019 (30)

2018 (44)

2017 (38)

2016 (42)

2015 (48)

2014 (51)

2013 (43)

2012 (39)

Taggar

(299)luvy
(50)porla