Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter

Nyheter

RSS
03.07.2012

I västra Nyland försöker man få mera fart på skötseln av vattendragen genom att utveckla metoderna för skötselfisket!

Västra Nylands vatten och miljö rf har startat ett Västra Nyland/Sjö ohoj-projekt i samarbete med skyddsföreningen vid Enäjärvi sjö i Vichtis.
Taggar: luvy
29.06.2012

Lojoåsens grundvatten huvudsakligen i gott skick - men även områden som kräver specialbevakning finns

Sammandragsrapporten över kvalitet i Lojoåsens grundvatten år 2011 har blivit klar. Vattenkvaliteten i samtliga undersökta vattentäkter var god, men på vissa riskområden var grundvattnets kvalitet sämre.
29.06.2012

Syreproblem lokalt även i Hangö havsområde, trots att läget i huvudsak är rätt gott

Rapporten gällande den omfattande samkontrollundersökningen i Hangö havsområde samt Bengtsårvattnen år 2010 har blivit färdig.
19.06.2012

Förbättringar genom avloppsrådgivning!

Linkki 2011-projektets slutrapport har publicerats
Taggar: hajavesi, luvy
04.06.2012

Punktbelastningen har fåtts i skick, men hur går det med Pojoviken?

Situationen i Svartåns nedersta del, Fiskarsån, Pojoviken och Ekenäs havsområde samt effekterna av punktbelastningen kontrolleras årligen genom en sk. samkontroll.
02.05.2012

Raimo Karjalainen har utnämnts till årets vattenskyddare 2012

Västra Nylands vatten och miljö rf utnämnde Raimo Karjalainen till årets vattenskyddare år 2012 vid sitt vårmöte onsdagen den 26.4.2012 i Lojo.
Taggar: luvy

Arkiv

2019 (30)

2018 (44)

2017 (38)

2016 (42)

2015 (48)

2014 (51)

2013 (43)

2012 (39)

Taggar

(299)luvy
(50)porla