Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter

Nyheter

RSS
11.07.2017

Med hjälp av den omfattande kontrollen av grundvattnen i Lojo säkerställer man hushållsvattnets goda kvalitet

Grundvattensammandraget för år 2016 gällande Lojoområdet har blivit klar och områdets vattenkvalitet är god. ” Med hjälp av en tillräckligt omfattande grundvattenkontrollen kan man i tid reagera på de ämnen, som försämrar vattenkvaliteten och som kan nå ända fram till vattentäkterna”, konstaterar miljösakkunniga Katri-ina Nummela vid Västra Nylands vatten och miljö rf.
Taggar: luvy
29.06.2017

Antalet punktbelastare vid Lojo sjö minskade igen

Endast tre punktbelastare förorsakar numera avloppsvattenbelastning i Lojo sjö. Det minskade antalet belastare syntes år 2016, som förutom en minskad avloppsvattenmängd även som en minskad biologiskt syreförbrukande belastning samt en minskad belastning av fasta substans.
Taggar: luvy, vesientila
16.06.2017

Syresituationen i Hiidenvesi sjö fortsätter att bli bättre

Vid vattenkvalitetsuppföljningen år 2016 framgick det, att förutom att syreläget blivit bättre förekom det även mindre fekala föroreningsindikerande bakterier och färre blågrönalgsblomningar.
Taggar: hiidenvesi, luvy
06.06.2017

Hundra och en historier vid Porla sjönatursäventyr!

Välkomna hela familjen på äventyr till Porlas stigar lö 17.6.2017 kl. 10-14.
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
01.06.2017

Har du det bästa brunnsvattnet i Västra-Nyland?

Denna sommar letar vi efter Västra-Nylands bästa brunnsvatten, tävlingstid 1.6.-31.8.2017
Taggar: hajavesi, luvy
29.05.2017

Punktbelastningen i Pickalaviken var den lägsta under hela kontrollperioden

Avloppsvattenbelastningen, som leddes ut från Pickalavikens punktbelastare, var år 2016 den lägsta under kontrollperioden 2000–2016.
Taggar: luvy, vesientila
12.05.2017

SvartåRace

Gissa vilken fisk är snabbast och delta i Facebook!
Taggar: luvy
28.04.2017

Glesbygdens avloppsrådgivning riktas fortfarande till känsliga områden

På avloppsvattenveckan 24.-30.4. sporras fastighetsägare att se över avloppsvattensystemen
Taggar: hajavesi, luvy
26.04.2017

Veli Matti Halsti har utnämnts till årets vattenskyddare 2017

Föreningen fick även i år goda förslag till årets vattenskyddare. Västra Nylands vatten och miljö rf har utnämnt den långa vägens vattenskyddare Veli Matti Halsti.
Taggar: hiidenvesi, luvy
24.04.2017

Laxfiskarnas vandring i Svartån undersöks i maj

Endast en lyckad vandring nedströms möjliggör, att de fiskar som utplanterats som yngel samt de naturligt förekommande fiskarna, kan ta sig ut till havs för att äta. Det är viktigt att veta hur de fiskar, som försöker ta sig nedströms, beter sig för planerandet av konstruktionerna för de nedströms vandrande fiskarna.
21.04.2017

Riksomfattande avloppsvattenveckan 24.-30.4.

Avloppsvattenveckan sporrar fastighetsägare att se över avloppsvattensystem
Taggar: hajavesi, luvy
27.02.2017

Hiidenvesi sjös historia undersöktes med hjälp av sjöns bottensediment.

Undersökningarna visade, att Hiidenvesi har blivit frodigare och syrehalterna lägre allt sedan 1940-talet.
24.02.2017

Avloppsvattenrådgivningen tas bra emot, men ivern att förnya avloppsvattensystem svag

LINKKI 2016-projektets lägesrapport publiceras vid avloppsvattenseminariet 29.3.2017
Taggar: hajavesi, luvy
23.02.2017

Vattentillstånd för fiskvägen vid Svartåns kraftverksdamm i Åminnefors

Regionförvaltningsverket har 23.2.2017 beviljat vattentillstånd åt den tekniska fiskvägen vid kraftverken i Åminnefors. Tillståndet söks av Raseborgs stad.
Taggar: luvy, vesientila
15.02.2017

Berättarjippo i Porla-berätta din egen historia om Porla!

Temat för Porla sjönaturäventyret under Finlands 100-års jubileumsår är 100 och 1 berättelser. Vi samlar in berättelser om Porla, och publicerar dem till glädje för alla och en var.
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
08.02.2017

Hur står det till med Hiidenvesi sjö? Välkomna till Hiidenvesikvällen 1.3!

Vid det öppna publikevenemanget om Hiidenvesi restaureringsprojekt fördjupar vi oss i de nyaste undersökningsresultaten gällande sjöns tillstånd samt undersökningarna som gjorts på egen hand samt iståndsättandet av stränderna. Välkomna!
10.01.2017

Man kan se svaga tecken på återhämtning i Pickalaviken

Det verkar som om Pickalavikens djursamhällen har blivit en aning bättre på basen av förändringar i bottendjurs- och fiskbestånden
Taggar: luvy, vesientila

Arkiv

2019 (18)

2018 (44)

2017 (38)

2016 (42)

2015 (48)

2014 (51)

2013 (43)

2012 (39)

Taggar

(287)luvy
(49)porla