Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter

Nyheter

RSS
03.10.2016

Kommunsamarbetet förverkligar drömmar!

– staten finansierar återställningen av stammar av vandringsfiskar i Karisåns vattenområde med 800 000 euro
09.09.2016

Håll dig uppdaterad om avloppsärenden med hjälp av avloppsvattenguiden

Nättjänsten för förbundet för Vattenskyddsföreningarna i Finland rf. förnyades
Taggar: hajavesi, luvy
01.09.2016

Lagförslag om rimligare bestämmelser om avloppsvatten överlämnas till riksdagen

Jordbruks- och miljöminister uppmuntrar så många som möjligt att sätta sitt avloppsvattensystem i skick
Taggar: hajavesi, luvy
08.08.2016

Hiidenvesis fisksommar

Enligt fiskarna i Hiidenvesi mår fiskbestånden i sjön bra nu.
19.07.2016

Nu upphörde även den sista punktbelastaren i Svartåns nedre lopp med sin verksamhet

Den sista punktbelastaren i Svartåns nedre lopp, Svartå reningsverk stängdes på hösten 2015, då avloppsvattnet började ledas till Karis-Pojo centralreningsverk för behandling. Den stora diffusa belastningen på ån är fortfarande en stor utmaning för såväl ån som det mottagande havsområdet.
Taggar: luvy
18.07.2016

Punktbelastningen norr om Hangö har nästan upphört

Punktbelastningen i Hangö havsområde koncentreras numera nästan helt till havsområdet söder om Hangö. Där är effekterna på vattenkvaliteten rätt små till följd av den mycket goda vattenomblandningen.
Taggar: luvy
12.07.2016

Sjundeå havsöringså i tillfredsställande skick även år 2015

Avloppsvattenbelastarnas andel av totalbelastningen i Sjundeå å var liten. Den minskade totalbelastningen gynnar även havsöringsstammen, som ännu lever i ån och vars återupplivande inletts under den senaste tiden.
Taggar: luvy, vesientila
12.07.2016

Avloppsvattenrådgivningen är viktig, trots att lagstiftningen är under förändring

LINKKI 2015 -projektets slutrapport har publicerats
Taggar: hajavesi, luvy
23.06.2016

Grundvattnets och vattentäkternas vattenkvalitet är god i Lojoområdet

Lojo-områdets grundvattensammandrag för år 2015 har blivit klart. ”Enligt kontrollen, som utförts som en samkontroll, är grundvattnets och vattentäkternas vattenkvalitet för det mesta bra”, konstaterar grund-vattenforskaren Katriina Nummela vid Västra Nylands vatten och miljö rf.
Taggar: luvy
23.06.2016

Sjönaturäventyret vid Porla besöktes av många

1200 besökte sjönaturäventyret lördagen den 11.6.
Taggar: luvy, porla
20.06.2016

Läget i Lojo sjös huvudbassänger är stabilt, men hur mår Maikkalanselkä fjärden

I vattenkontrollprogrammet för år 2015 ingick förutom Lojo sjös huvudbassänger även Maikkalanselkä (Maikkalanjärvi) och Outamonjärvi sjöar samt av åarna Nummenjoki, Väänteenjoki och Svartån.
Taggar: luvy, vesientila
15.06.2016

Vichtis rotaryklubben arrangerar en öppen golftävling för Hiidenvesi den 16 juni 2016

Tävlingen spelas i Vichtis vid Vihti Golf Center.
Taggar: luvy
03.06.2016

Sjönaturäventyret vid Porla kallar redan!

Välkomna med hela familjen på äventyr till Porlas stigar LÖ 11.6.2016 kl 10-14
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
25.05.2016

Helhetsbilden av tillståndet i Hiidenvesi sjö kompletterades

I vattenkvalitetskontrollprogrammet för år 2015 ingick utöver Kirkkojärvi, Nummelanselkä och Kiihkelyksenselkä dessutom de fjärdar i Hiidenvesi sjö som är mindre kända, nämligen Retlahti, Isontalonselkä och Sirkkoonselkä.
10.05.2016

Slutrapporten för projektet ”Restaureringen av Hiidenvesi sjö 2012-2015”: tecken finns på att sjöns tillstånd förbättrats

Slutrapportens för projektetappen 2012-2015 gällande restaureringen av Hiidenvesi sjö har blivit färdig. I rapporten har man sammanställt de åtgärder, som gjorts inom projektet för, att förbättra sjöns tillstånd, främja sjöns rekreationsanvändning samt de nyaste resultaten gällande sjöns tillstånd.
09.05.2016

Stor satsning i glesbygdens avloppsrådgivning i Västra-Nyland

Rådgivningsrundan för projektet LINKKI-2016 börjar
Taggar: hajavesi, luvy
27.04.2016

Risto Kivistö har utnämnts till årets vattenskyddare 2016

Västra Nylands vatten och miljö rf utnämnde Risto Kivistö ifrån Vihtijärvi till årets vattenskyddare år 2016 vid sitt vårmöte onsdagen den 27.4.2016 i Kyrkslätt. Årets vattendragshandling-utmärkelse tilldelades filmen ”Joen lumo” som handlar om Sjundeå å.
Taggar: luvy

Arkiv

2019 (9)

2018 (44)

2017 (38)

2016 (42)

2015 (48)

2014 (51)

2013 (43)

2012 (39)

Taggar

(278)luvy
(48)porla