Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter

Nyheter

RSS
11.10.2016

Markens struktur och näringsbalansen som nycklar till växtskicket

Skolningsdag för jordbrukare to 10.11. kl. 9-16 i Lojo, välkomna!
Taggar: hiidenvesi, luvy
03.10.2016

Kommunsamarbetet förverkligar drömmar!

– staten finansierar återställningen av stammar av vandringsfiskar i Karisåns vattenområde med 800 000 euro
09.09.2016

Håll dig uppdaterad om avloppsärenden med hjälp av avloppsvattenguiden

Nättjänsten för förbundet för Vattenskyddsföreningarna i Finland rf. förnyades
Taggar: hajavesi, luvy
01.09.2016

Lagförslag om rimligare bestämmelser om avloppsvatten överlämnas till riksdagen

Jordbruks- och miljöminister uppmuntrar så många som möjligt att sätta sitt avloppsvattensystem i skick
Taggar: hajavesi, luvy
08.08.2016

Hiidenvesis fisksommar

Enligt fiskarna i Hiidenvesi mår fiskbestånden i sjön bra nu.
19.07.2016

Nu upphörde även den sista punktbelastaren i Svartåns nedre lopp med sin verksamhet

Den sista punktbelastaren i Svartåns nedre lopp, Svartå reningsverk stängdes på hösten 2015, då avloppsvattnet började ledas till Karis-Pojo centralreningsverk för behandling. Den stora diffusa belastningen på ån är fortfarande en stor utmaning för såväl ån som det mottagande havsområdet.
Taggar: luvy
18.07.2016

Punktbelastningen norr om Hangö har nästan upphört

Punktbelastningen i Hangö havsområde koncentreras numera nästan helt till havsområdet söder om Hangö. Där är effekterna på vattenkvaliteten rätt små till följd av den mycket goda vattenomblandningen.
Taggar: luvy
12.07.2016

Sjundeå havsöringså i tillfredsställande skick även år 2015

Avloppsvattenbelastarnas andel av totalbelastningen i Sjundeå å var liten. Den minskade totalbelastningen gynnar även havsöringsstammen, som ännu lever i ån och vars återupplivande inletts under den senaste tiden.
Taggar: luvy, vesientila
12.07.2016

Avloppsvattenrådgivningen är viktig, trots att lagstiftningen är under förändring

LINKKI 2015 -projektets slutrapport har publicerats
Taggar: hajavesi, luvy
23.06.2016

Grundvattnets och vattentäkternas vattenkvalitet är god i Lojoområdet

Lojo-områdets grundvattensammandrag för år 2015 har blivit klart. ”Enligt kontrollen, som utförts som en samkontroll, är grundvattnets och vattentäkternas vattenkvalitet för det mesta bra”, konstaterar grund-vattenforskaren Katriina Nummela vid Västra Nylands vatten och miljö rf.
Taggar: luvy
23.06.2016

Sjönaturäventyret vid Porla besöktes av många

1200 besökte sjönaturäventyret lördagen den 11.6.
Taggar: luvy, porla
20.06.2016

Läget i Lojo sjös huvudbassänger är stabilt, men hur mår Maikkalanselkä fjärden

I vattenkontrollprogrammet för år 2015 ingick förutom Lojo sjös huvudbassänger även Maikkalanselkä (Maikkalanjärvi) och Outamonjärvi sjöar samt av åarna Nummenjoki, Väänteenjoki och Svartån.
Taggar: luvy, vesientila
15.06.2016

Vichtis rotaryklubben arrangerar en öppen golftävling för Hiidenvesi den 16 juni 2016

Tävlingen spelas i Vichtis vid Vihti Golf Center.
Taggar: luvy
03.06.2016

Sjönaturäventyret vid Porla kallar redan!

Välkomna med hela familjen på äventyr till Porlas stigar LÖ 11.6.2016 kl 10-14
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
25.05.2016

Helhetsbilden av tillståndet i Hiidenvesi sjö kompletterades

I vattenkvalitetskontrollprogrammet för år 2015 ingick utöver Kirkkojärvi, Nummelanselkä och Kiihkelyksenselkä dessutom de fjärdar i Hiidenvesi sjö som är mindre kända, nämligen Retlahti, Isontalonselkä och Sirkkoonselkä.
10.05.2016

Slutrapporten för projektet ”Restaureringen av Hiidenvesi sjö 2012-2015”: tecken finns på att sjöns tillstånd förbättrats

Slutrapportens för projektetappen 2012-2015 gällande restaureringen av Hiidenvesi sjö har blivit färdig. I rapporten har man sammanställt de åtgärder, som gjorts inom projektet för, att förbättra sjöns tillstånd, främja sjöns rekreationsanvändning samt de nyaste resultaten gällande sjöns tillstånd.
09.05.2016

Stor satsning i glesbygdens avloppsrådgivning i Västra-Nyland

Rådgivningsrundan för projektet LINKKI-2016 börjar
Taggar: hajavesi, luvy

Arkiv

2019 (30)

2018 (44)

2017 (38)

2016 (42)

2015 (48)

2014 (51)

2013 (43)

2012 (39)

Taggar

(299)luvy
(50)porla