Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter

Nyheter

RSS

Tagg: luvy

03.03.2016

Under Hiidenvesikvällen diskuterade man sjöns tillstånd

Hiidenvesi restaureringsprojekts Hiidenvesikväll arrangerades 1.3. i Vichtis kommunhus. I kvällens program ingick ett digert sortiment av både kontroll och forskning i sjön. Den redan traditionella Hiidenvesikvällen har ordnats allt sedan år 2008.
22.02.2016

Hur står det till med Hiidenvesi sjö? Välkommen till en Hiidenvesikväll 1.3.!

Hiidenvesi restaureringsprojekt arrangerar ett öppet publiktillfälle om sjöns tillstånd i Nummela.
17.02.2016

VillageWaters projektet söker nya metoder för att bemästra glesbygdens avloppsvattenutsläpp

Västra Nylands vatten och miljö och Novago Företagsutveckling Ab har tillsammans med Naturresursinstitutet Luke och Suomen ympäristöopisto Sykli fått finansiering för ett treårigt internationellt projekt ”VillageWaters – Water Emissions and their Reduction in Village Communities".
Taggar: hajavesi, luvy
16.02.2016

Avloppsvattenseminarium

LINKKI-projektets slutseminarium i Lojo 15.3. kl 12-17
Taggar: hajavesi, luvy
05.02.2016

Vattenlovsansökan för fiskvägarna i Svartån inskickade- genom samarbete gör vi vattendragsvisionen till verklighet

Byggandet av fiskvägarna i Svartån har avancerat till det skedet, att man ansöker om vattenlov. Sappi Gerknäs donerar 10 000 euro för förverkligandet av vattendragsvisionen.
27.01.2016

Restaureringen av Hiidenvesi sjö fortsätter - utvecklandet av uppföljningen är ett av tyngdpunktsområdena

Hiidenvesi restaureringsprojekt får en fortsättning. Kommunerna har förbundit sig att finansiera projektet under de sex kommande åren. ”Dessutom har kommunerna gått med i finansieringen av Svartåns vattendragsvision, genom vilken man försöker återinföra laxfiskarna i Svartån, vilket är en fin nyhet”, konstaterar Juha-Pekka Vähä Hiidenvesi restaureringens projektchef.
27.01.2016

Västra Nylands vatten och miljö rf söker årets vatten-/miljöskyddare 2016

Västra Nylands vatten och miljö rf fungerar som en oberoende samarbets- och sakkunnigorga-nisation i västra Nyland. Målsättningen med föreningens verksamhet är främjandet av vatten-skyddet och med det närstående miljöskyddet inom sitt verksamhetsområde.
15.12.2015

Väderleksförhållandena reglerar tofsmygglarvernas riklighet i Hiidenvesi sjö

Under sommaren 2015 observerades en rekordstor tofsmyggpopulation.
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
10.12.2015

Freshabit-projektet startar

Förverkligandet av fiskvägarna inleds-Life IP-projektet startar i västra Nyland 1.1.2016
10.12.2015

Sammandraget av fyra års undersökningar visar: tecken på förbättring ka ses i Hiidenvesi sjös tillstånd

Hiidenvesi sjö är fortsättningsvis klart frodig både på basen av vattenkvaliteten och de biologiska parametrarna. Under perioden 2011-2014 kunde man dock börja skönja glädjande tecken på att sjön håller på att repa sig
25.11.2015

Beslut vid Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte

Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte år 2015 hölls i Lojo onsdagen den 25.11. kl. 9.30 hos Sappi Europe Gerknäs fabrik.
Taggar: luvy
20.11.2015

På LUVY:s 40-års jubileumsseminarium siktade man på att återinföra laxfiskarna i Svartån

De forskare, sakkunniga och tjänstemän, som samlats i Svartå Slott 19.11, uttryckte sin gemensamma strävan, att bygga fiskvägarna i Svartån för att få laxfiskarna tillbaka och för att säkerställa flodpärlmusslans framtid.
Taggar: hiidenvesi, luvy
17.11.2015

Ett publiktillfälle i Högfors om iståndsättandet av åkrar, välkomna!

Hiidenvesi restaureringsprojekt arrangerar tillsammans med ProAgria ett tillfälle, som riktar sig till lantbrukarna inom Hiidenvesi tillrinningsområde. Tillfället, som ordnas i Högfors den 26.11., handlar om iståndsättandet av åkrar.
Taggar: hiidenvesi, luvy
13.11.2015

Förfrågan om situationen i Hiidenvesi sjö samt om dess användning för rekreation

Inom Hiidenvesi restaureringsprojekt försöker man med hjälp av en skriftlig förfrågan ta reda på tillståndet i sjön och eventuella förändringar ur rekreationsanvändarens synvinkel.
05.11.2015

Mildring av kraven i avloppsvattenförordningen

I västra Nyland finns glesbygden för det mesta på känsliga områden
Taggar: hajavesi, luvy
21.10.2015

Nya fakta om Hiidenvesi sjös vattenkvalitet

På basen av karteringsresultaten är Hiidenvesi ännu frodig, men några tecken på en förbättrad vattenkvalitet kunde observeras.
01.10.2015

Förberedelserna i avloppsvattenlagstiftningen framskrider

Arbetsgruppen utför jämförelser mellan alternativa sätt att lindra kraven
Taggar: hajavesi, luvy

Arkiv

2019 (9)

2018 (44)

2017 (38)

2016 (42)

2015 (48)

2014 (51)

2013 (43)

2012 (39)

Taggar

(278)luvy
(48)porla