Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter

Nyheter

RSS

Tagg: luvy

12.07.2016

Sjundeå havsöringså i tillfredsställande skick även år 2015

Avloppsvattenbelastarnas andel av totalbelastningen i Sjundeå å var liten. Den minskade totalbelastningen gynnar även havsöringsstammen, som ännu lever i ån och vars återupplivande inletts under den senaste tiden.
Taggar: luvy, vesientila
12.07.2016

Avloppsvattenrådgivningen är viktig, trots att lagstiftningen är under förändring

LINKKI 2015 -projektets slutrapport har publicerats
Taggar: hajavesi, luvy
23.06.2016

Grundvattnets och vattentäkternas vattenkvalitet är god i Lojoområdet

Lojo-områdets grundvattensammandrag för år 2015 har blivit klart. ”Enligt kontrollen, som utförts som en samkontroll, är grundvattnets och vattentäkternas vattenkvalitet för det mesta bra”, konstaterar grund-vattenforskaren Katriina Nummela vid Västra Nylands vatten och miljö rf.
Taggar: luvy
23.06.2016

Sjönaturäventyret vid Porla besöktes av många

1200 besökte sjönaturäventyret lördagen den 11.6.
Taggar: luvy, porla
20.06.2016

Läget i Lojo sjös huvudbassänger är stabilt, men hur mår Maikkalanselkä fjärden

I vattenkontrollprogrammet för år 2015 ingick förutom Lojo sjös huvudbassänger även Maikkalanselkä (Maikkalanjärvi) och Outamonjärvi sjöar samt av åarna Nummenjoki, Väänteenjoki och Svartån.
Taggar: luvy, vesientila
15.06.2016

Vichtis rotaryklubben arrangerar en öppen golftävling för Hiidenvesi den 16 juni 2016

Tävlingen spelas i Vichtis vid Vihti Golf Center.
Taggar: luvy
03.06.2016

Sjönaturäventyret vid Porla kallar redan!

Välkomna med hela familjen på äventyr till Porlas stigar LÖ 11.6.2016 kl 10-14
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
25.05.2016

Helhetsbilden av tillståndet i Hiidenvesi sjö kompletterades

I vattenkvalitetskontrollprogrammet för år 2015 ingick utöver Kirkkojärvi, Nummelanselkä och Kiihkelyksenselkä dessutom de fjärdar i Hiidenvesi sjö som är mindre kända, nämligen Retlahti, Isontalonselkä och Sirkkoonselkä.
10.05.2016

Slutrapporten för projektet ”Restaureringen av Hiidenvesi sjö 2012-2015”: tecken finns på att sjöns tillstånd förbättrats

Slutrapportens för projektetappen 2012-2015 gällande restaureringen av Hiidenvesi sjö har blivit färdig. I rapporten har man sammanställt de åtgärder, som gjorts inom projektet för, att förbättra sjöns tillstånd, främja sjöns rekreationsanvändning samt de nyaste resultaten gällande sjöns tillstånd.
09.05.2016

Stor satsning i glesbygdens avloppsrådgivning i Västra-Nyland

Rådgivningsrundan för projektet LINKKI-2016 börjar
Taggar: hajavesi, luvy
27.04.2016

Risto Kivistö har utnämnts till årets vattenskyddare 2016

Västra Nylands vatten och miljö rf utnämnde Risto Kivistö ifrån Vihtijärvi till årets vattenskyddare år 2016 vid sitt vårmöte onsdagen den 27.4.2016 i Kyrkslätt. Årets vattendragshandling-utmärkelse tilldelades filmen ”Joen lumo” som handlar om Sjundeå å.
Taggar: luvy
19.04.2016

Sjundeå å från källflödena till havet

Västra Nylands vatten och miljö rf:s (LUVY) 40-års jubileumsseminarium i Sjundeå 14.4. stakade ut vägen för samarbetet Sjundeå å till fromma
Taggar: luvy, vesientila
06.04.2016

Freshabit berättade om de samarbetsmöjligheter som projektet kan erbjuda åt jordbrukarna längs Svartån

Vid evenemanget, som Västra Nylands vatten och miljö rf arrangerade 31.3.2016 i Lärkkulla i Karis, berät-tade forskare från Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet och Geologiska forskningscentralen om de möjligheter, som modelleringsarbetet inom projektet erbjuder.
Taggar: luvy
23.03.2016

Hej vi flyttar!

Västra Nylands vatten och miljös (LUVY) nya adress är fr.o.m. 4.4.2016 3rd Floor, Campus, Raseborgsvägen 9.
09.03.2016

Förbättring av avloppsvattenbehandling i glesbygden stannade år 2015

LINKKI 2015-projektets lägesrapport publiceras i avloppsvattenseminarium 15.3.2016
Taggar: hajavesi, luvy
03.03.2016

Under Hiidenvesikvällen diskuterade man sjöns tillstånd

Hiidenvesi restaureringsprojekts Hiidenvesikväll arrangerades 1.3. i Vichtis kommunhus. I kvällens program ingick ett digert sortiment av både kontroll och forskning i sjön. Den redan traditionella Hiidenvesikvällen har ordnats allt sedan år 2008.
22.02.2016

Hur står det till med Hiidenvesi sjö? Välkommen till en Hiidenvesikväll 1.3.!

Hiidenvesi restaureringsprojekt arrangerar ett öppet publiktillfälle om sjöns tillstånd i Nummela.
17.02.2016

VillageWaters projektet söker nya metoder för att bemästra glesbygdens avloppsvattenutsläpp

Västra Nylands vatten och miljö och Novago Företagsutveckling Ab har tillsammans med Naturresursinstitutet Luke och Suomen ympäristöopisto Sykli fått finansiering för ett treårigt internationellt projekt ”VillageWaters – Water Emissions and their Reduction in Village Communities".
Taggar: hajavesi, luvy

Arkiv

2019 (26)

2018 (44)

2017 (38)

2016 (42)

2015 (48)

2014 (51)

2013 (43)

2012 (39)

Taggar

(295)luvy
(50)porla