Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter

Nyheter

RSS
03.06.2016

Sjönaturäventyret vid Porla kallar redan!

Välkomna med hela familjen på äventyr till Porlas stigar LÖ 11.6.2016 kl 10-14
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
25.05.2016

Helhetsbilden av tillståndet i Hiidenvesi sjö kompletterades

I vattenkvalitetskontrollprogrammet för år 2015 ingick utöver Kirkkojärvi, Nummelanselkä och Kiihkelyksenselkä dessutom de fjärdar i Hiidenvesi sjö som är mindre kända, nämligen Retlahti, Isontalonselkä och Sirkkoonselkä.
10.05.2016

Slutrapporten för projektet ”Restaureringen av Hiidenvesi sjö 2012-2015”: tecken finns på att sjöns tillstånd förbättrats

Slutrapportens för projektetappen 2012-2015 gällande restaureringen av Hiidenvesi sjö har blivit färdig. I rapporten har man sammanställt de åtgärder, som gjorts inom projektet för, att förbättra sjöns tillstånd, främja sjöns rekreationsanvändning samt de nyaste resultaten gällande sjöns tillstånd.
09.05.2016

Stor satsning i glesbygdens avloppsrådgivning i Västra-Nyland

Rådgivningsrundan för projektet LINKKI-2016 börjar
Taggar: hajavesi, luvy
27.04.2016

Risto Kivistö har utnämnts till årets vattenskyddare 2016

Västra Nylands vatten och miljö rf utnämnde Risto Kivistö ifrån Vihtijärvi till årets vattenskyddare år 2016 vid sitt vårmöte onsdagen den 27.4.2016 i Kyrkslätt. Årets vattendragshandling-utmärkelse tilldelades filmen ”Joen lumo” som handlar om Sjundeå å.
Taggar: luvy
19.04.2016

Sjundeå å från källflödena till havet

Västra Nylands vatten och miljö rf:s (LUVY) 40-års jubileumsseminarium i Sjundeå 14.4. stakade ut vägen för samarbetet Sjundeå å till fromma
Taggar: luvy, vesientila
06.04.2016

Freshabit berättade om de samarbetsmöjligheter som projektet kan erbjuda åt jordbrukarna längs Svartån

Vid evenemanget, som Västra Nylands vatten och miljö rf arrangerade 31.3.2016 i Lärkkulla i Karis, berät-tade forskare från Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet och Geologiska forskningscentralen om de möjligheter, som modelleringsarbetet inom projektet erbjuder.
Taggar: luvy
23.03.2016

Hej vi flyttar!

Västra Nylands vatten och miljös (LUVY) nya adress är fr.o.m. 4.4.2016 3rd Floor, Campus, Raseborgsvägen 9.
09.03.2016

Förbättring av avloppsvattenbehandling i glesbygden stannade år 2015

LINKKI 2015-projektets lägesrapport publiceras i avloppsvattenseminarium 15.3.2016
Taggar: hajavesi, luvy
03.03.2016

Under Hiidenvesikvällen diskuterade man sjöns tillstånd

Hiidenvesi restaureringsprojekts Hiidenvesikväll arrangerades 1.3. i Vichtis kommunhus. I kvällens program ingick ett digert sortiment av både kontroll och forskning i sjön. Den redan traditionella Hiidenvesikvällen har ordnats allt sedan år 2008.
22.02.2016

Hur står det till med Hiidenvesi sjö? Välkommen till en Hiidenvesikväll 1.3.!

Hiidenvesi restaureringsprojekt arrangerar ett öppet publiktillfälle om sjöns tillstånd i Nummela.
17.02.2016

VillageWaters projektet söker nya metoder för att bemästra glesbygdens avloppsvattenutsläpp

Västra Nylands vatten och miljö och Novago Företagsutveckling Ab har tillsammans med Naturresursinstitutet Luke och Suomen ympäristöopisto Sykli fått finansiering för ett treårigt internationellt projekt ”VillageWaters – Water Emissions and their Reduction in Village Communities".
Taggar: hajavesi, luvy
16.02.2016

Avloppsvattenseminarium

LINKKI-projektets slutseminarium i Lojo 15.3. kl 12-17
Taggar: hajavesi, luvy
05.02.2016

Vattenlovsansökan för fiskvägarna i Svartån inskickade- genom samarbete gör vi vattendragsvisionen till verklighet

Byggandet av fiskvägarna i Svartån har avancerat till det skedet, att man ansöker om vattenlov. Sappi Gerknäs donerar 10 000 euro för förverkligandet av vattendragsvisionen.
27.01.2016

Restaureringen av Hiidenvesi sjö fortsätter - utvecklandet av uppföljningen är ett av tyngdpunktsområdena

Hiidenvesi restaureringsprojekt får en fortsättning. Kommunerna har förbundit sig att finansiera projektet under de sex kommande åren. ”Dessutom har kommunerna gått med i finansieringen av Svartåns vattendragsvision, genom vilken man försöker återinföra laxfiskarna i Svartån, vilket är en fin nyhet”, konstaterar Juha-Pekka Vähä Hiidenvesi restaureringens projektchef.
27.01.2016

Västra Nylands vatten och miljö rf söker årets vatten-/miljöskyddare 2016

Västra Nylands vatten och miljö rf fungerar som en oberoende samarbets- och sakkunnigorga-nisation i västra Nyland. Målsättningen med föreningens verksamhet är främjandet av vatten-skyddet och med det närstående miljöskyddet inom sitt verksamhetsområde.
15.12.2015

Väderleksförhållandena reglerar tofsmygglarvernas riklighet i Hiidenvesi sjö

Under sommaren 2015 observerades en rekordstor tofsmyggpopulation.
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla

Arkiv

2019 (35)

2018 (44)

2017 (38)

2016 (42)

2015 (48)

2014 (51)

2013 (43)

2012 (39)

Taggar

(304)luvy
(50)porla