Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter

Nyheter

RSS
10.12.2015

Freshabit-projektet startar

Förverkligandet av fiskvägarna inleds-Life IP-projektet startar i västra Nyland 1.1.2016
10.12.2015

Sammandraget av fyra års undersökningar visar: tecken på förbättring ka ses i Hiidenvesi sjös tillstånd

Hiidenvesi sjö är fortsättningsvis klart frodig både på basen av vattenkvaliteten och de biologiska parametrarna. Under perioden 2011-2014 kunde man dock börja skönja glädjande tecken på att sjön håller på att repa sig
25.11.2015

Beslut vid Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte

Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte år 2015 hölls i Lojo onsdagen den 25.11. kl. 9.30 hos Sappi Europe Gerknäs fabrik.
Taggar: luvy
20.11.2015

På LUVY:s 40-års jubileumsseminarium siktade man på att återinföra laxfiskarna i Svartån

De forskare, sakkunniga och tjänstemän, som samlats i Svartå Slott 19.11, uttryckte sin gemensamma strävan, att bygga fiskvägarna i Svartån för att få laxfiskarna tillbaka och för att säkerställa flodpärlmusslans framtid.
Taggar: hiidenvesi, luvy
17.11.2015

Ett publiktillfälle i Högfors om iståndsättandet av åkrar, välkomna!

Hiidenvesi restaureringsprojekt arrangerar tillsammans med ProAgria ett tillfälle, som riktar sig till lantbrukarna inom Hiidenvesi tillrinningsområde. Tillfället, som ordnas i Högfors den 26.11., handlar om iståndsättandet av åkrar.
Taggar: hiidenvesi, luvy
13.11.2015

Förfrågan om situationen i Hiidenvesi sjö samt om dess användning för rekreation

Inom Hiidenvesi restaureringsprojekt försöker man med hjälp av en skriftlig förfrågan ta reda på tillståndet i sjön och eventuella förändringar ur rekreationsanvändarens synvinkel.
05.11.2015

Mildring av kraven i avloppsvattenförordningen

I västra Nyland finns glesbygden för det mesta på känsliga områden
Taggar: hajavesi, luvy
21.10.2015

Nya fakta om Hiidenvesi sjös vattenkvalitet

På basen av karteringsresultaten är Hiidenvesi ännu frodig, men några tecken på en förbättrad vattenkvalitet kunde observeras.
01.10.2015

Förberedelserna i avloppsvattenlagstiftningen framskrider

Arbetsgruppen utför jämförelser mellan alternativa sätt att lindra kraven
Taggar: hajavesi, luvy
28.09.2015

Vegetationskarteringen i Hiidenvesi sjö berättar att sjöns tillstånd blivit bättre

Vattenvegetationskarteringarna, som har gjorts under senaste åren visar, att de arter som gynnas av eutrofiering, har minskat.
18.09.2015

Ett publiktillfälle gällande markskötsel för lantbruksföretagare, välkomna!

Hiidenvesi restaureringsprojekt arrangerar tillsammans med ProAgria ett tillfälle som riktar sig till lantbrukarna inom Hiidenvesi tillrinningsområde. Tillfället, som ordnas i Högfors den 5.10., handlar om markens skötsel, strukturer och växtkondition.
Taggar: hiidenvesi, luvy
14.08.2015

Bristen av översvämningar förbättrade kvaliteten vattnet i Sjundeå åns vattendrag år 2014

Tillståndet av Sjundeå åns vattendrag övervakas regelbundet av samkontrollörer. År 2014 minskade belastningen på vattendraget då de diffusa belastningskällorna minskade. Punktbelastningen på vattendraget varierade mycket regionalt och var begränsad nära punktbelastingskällorna.
Taggar: luvy, vesientila
27.07.2015

Antalet punktbelastare minskar i Pickala viken

Pickala vikens punktbelastare år 2014 var reningsverken i Prysmian Finland Oy, Oy Lival Ab och Nordic Aluminium samt reningsverken i Suomen Sokeri och garnisonen i Obbnäs samt Sjundeå kommuns centralreningsverk. Belastning från Obbnäs garnisons reningsverk och Sjundeå kommuns reningsverk upphörde under 2014 efter att förbindelseledningen från dessa reningsverk till Finnå reningsverk i Esbo blev färdig.
Taggar: luvy
17.06.2015

Råvaran för Lojobornas hushållsvatten är av god kvalitet

Sammandraget över Lojo-områdets grundvattenkvalitet under år 2014 har färdigställts.
Taggar: luvy
03.06.2015

Porlas sjönaturäventyr tar dig på en tidsresa till det förflutna

Välkommen på äventyr med hela familjen längs med Porlas stigar i Lojo lördagen den 13.6.2015 kl. 10-14
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla

Arkiv

2019 (35)

2018 (44)

2017 (38)

2016 (42)

2015 (48)

2014 (51)

2013 (43)

2012 (39)

Taggar

(304)luvy
(50)porla