Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter

Nyheter

RSS
17.11.2015

Ett publiktillfälle i Högfors om iståndsättandet av åkrar, välkomna!

Hiidenvesi restaureringsprojekt arrangerar tillsammans med ProAgria ett tillfälle, som riktar sig till lantbrukarna inom Hiidenvesi tillrinningsområde. Tillfället, som ordnas i Högfors den 26.11., handlar om iståndsättandet av åkrar.
Taggar: hiidenvesi, luvy
13.11.2015

Förfrågan om situationen i Hiidenvesi sjö samt om dess användning för rekreation

Inom Hiidenvesi restaureringsprojekt försöker man med hjälp av en skriftlig förfrågan ta reda på tillståndet i sjön och eventuella förändringar ur rekreationsanvändarens synvinkel.
05.11.2015

Mildring av kraven i avloppsvattenförordningen

I västra Nyland finns glesbygden för det mesta på känsliga områden
Taggar: hajavesi, luvy
21.10.2015

Nya fakta om Hiidenvesi sjös vattenkvalitet

På basen av karteringsresultaten är Hiidenvesi ännu frodig, men några tecken på en förbättrad vattenkvalitet kunde observeras.
01.10.2015

Förberedelserna i avloppsvattenlagstiftningen framskrider

Arbetsgruppen utför jämförelser mellan alternativa sätt att lindra kraven
Taggar: hajavesi, luvy
28.09.2015

Vegetationskarteringen i Hiidenvesi sjö berättar att sjöns tillstånd blivit bättre

Vattenvegetationskarteringarna, som har gjorts under senaste åren visar, att de arter som gynnas av eutrofiering, har minskat.
18.09.2015

Ett publiktillfälle gällande markskötsel för lantbruksföretagare, välkomna!

Hiidenvesi restaureringsprojekt arrangerar tillsammans med ProAgria ett tillfälle som riktar sig till lantbrukarna inom Hiidenvesi tillrinningsområde. Tillfället, som ordnas i Högfors den 5.10., handlar om markens skötsel, strukturer och växtkondition.
Taggar: hiidenvesi, luvy
14.08.2015

Bristen av översvämningar förbättrade kvaliteten vattnet i Sjundeå åns vattendrag år 2014

Tillståndet av Sjundeå åns vattendrag övervakas regelbundet av samkontrollörer. År 2014 minskade belastningen på vattendraget då de diffusa belastningskällorna minskade. Punktbelastningen på vattendraget varierade mycket regionalt och var begränsad nära punktbelastingskällorna.
Taggar: luvy, vesientila
27.07.2015

Antalet punktbelastare minskar i Pickala viken

Pickala vikens punktbelastare år 2014 var reningsverken i Prysmian Finland Oy, Oy Lival Ab och Nordic Aluminium samt reningsverken i Suomen Sokeri och garnisonen i Obbnäs samt Sjundeå kommuns centralreningsverk. Belastning från Obbnäs garnisons reningsverk och Sjundeå kommuns reningsverk upphörde under 2014 efter att förbindelseledningen från dessa reningsverk till Finnå reningsverk i Esbo blev färdig.
Taggar: luvy
17.06.2015

Råvaran för Lojobornas hushållsvatten är av god kvalitet

Sammandraget över Lojo-områdets grundvattenkvalitet under år 2014 har färdigställts.
Taggar: luvy
03.06.2015

Porlas sjönaturäventyr tar dig på en tidsresa till det förflutna

Välkommen på äventyr med hela familjen längs med Porlas stigar i Lojo lördagen den 13.6.2015 kl. 10-14
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
25.05.2015

Västra Nylands vatten och miljö tar under sommarsäsongen emot vattenprover varje måndag i Raseborg

Under sommarsäsongen ökar antalet sommarinnevånare, vilket leder till större efterfråga på speciellt brunnsvattenanalyser.
Taggar: luvy
19.05.2015

Hiidenvesi sjös restaureringsprojekt deltar i vildmarkspaddlingens FM-tävlingar

Hiidenveden purjehtijat (HiiPu), Suomen Latu och Finlands paddlings- och roddförbund arrangerar den 23-24.5-2015 FM-tävlingar i Vildmarksrodd i Hiidenvesi sjö i Vichtis. Hiidenvesiprojektet har för tävlingen gjort en vattenskyddsrelaterad kontrolluppgift.
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
15.05.2015

Avloppsvattenveckan inleds: under veckan erbjuds rådgivning i att förnya avloppsvattensystem

Den landsomfattande avloppsvattenveckan vill påminna oss om rätt avloppsvattenhantering.
Taggar: hajavesi, luvy

Arkiv

2019 (30)

2018 (44)

2017 (38)

2016 (42)

2015 (48)

2014 (51)

2013 (43)

2012 (39)

Taggar

(299)luvy
(50)porla