Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter

Nyheter

RSS

Tagg: hajavesi

14.12.2017

En vändpunkt för glesbygdens avloppsvatten?

Slutrapporten för LINKKI-2016 har publicerats. Under fältsäsongen 2016 gjordes i LINKKI-projektet 1260 kartläggnings- och rådgivningsbesök på glesbygden och totalt 1805 personer nåddes av rådgivning i frågan om glesbygdens avloppsvatten.
06.10.2017

Västra Nylands bästa brunssvatten 2017 finns i Sjundeå

Tävlingen Västra Nylands bästa brunnsvatten är avgjord. Under Fm i Mathantverk i Ekenäs torsdagen 5.10 valdes västra Nylands bästa brunnsvatten.
Taggar: hajavesi, luvy
28.07.2017

I vilket skick är avloppsvattenbehandlingen och vattentillförseln på din sommarstuga?

Ta hand om vattnet även på fritidsbostaden
Taggar: hajavesi, luvy
18.07.2017

Laxfiskarnas och musslornas livsmiljöer förbättras genom översiktsplanering

En översiktsplan, som täcker Svartåns tillrinningsområde, har blivit färdig. I planeringen granskades hela Svartådalen och kartlades ställen som lämpar sig för skyddszoner eller våtmarker samt objekt för natur- och landskapsvård.
01.06.2017

Har du det bästa brunnsvattnet i Västra-Nyland?

Denna sommar letar vi efter Västra-Nylands bästa brunnsvatten, tävlingstid 1.6.-31.8.2017
Taggar: hajavesi, luvy
28.04.2017

Glesbygdens avloppsrådgivning riktas fortfarande till känsliga områden

På avloppsvattenveckan 24.-30.4. sporras fastighetsägare att se över avloppsvattensystemen
Taggar: hajavesi, luvy
21.04.2017

Riksomfattande avloppsvattenveckan 24.-30.4.

Avloppsvattenveckan sporrar fastighetsägare att se över avloppsvattensystem
Taggar: hajavesi, luvy
24.02.2017

Avloppsvattenrådgivningen tas bra emot, men ivern att förnya avloppsvattensystem svag

LINKKI 2016-projektets lägesrapport publiceras vid avloppsvattenseminariet 29.3.2017
Taggar: hajavesi, luvy
08.11.2016

HARA-projektets slutseminarium 13.-15.2.2017

Sakkunnig inom avloppsvattenhantering: välkommen till kryssning som ordnas i samarbete med Valonia
Taggar: hajavesi
19.10.2016

Ha koll på kustvattnen! Västra Nylands vatten och miljö firade sin 40-åriga vattenskyddsera

Vid det tredje seminariet för inbjudna i föreningens 40-års jubileumsseminarieserie på Tvärminne zoologiska station 13.10. var temat kustvattnen.
09.09.2016

Håll dig uppdaterad om avloppsärenden med hjälp av avloppsvattenguiden

Nättjänsten för förbundet för Vattenskyddsföreningarna i Finland rf. förnyades
Taggar: hajavesi, luvy
01.09.2016

Lagförslag om rimligare bestämmelser om avloppsvatten överlämnas till riksdagen

Jordbruks- och miljöminister uppmuntrar så många som möjligt att sätta sitt avloppsvattensystem i skick
Taggar: hajavesi, luvy
12.07.2016

Avloppsvattenrådgivningen är viktig, trots att lagstiftningen är under förändring

LINKKI 2015 -projektets slutrapport har publicerats
Taggar: hajavesi, luvy
09.05.2016

Stor satsning i glesbygdens avloppsrådgivning i Västra-Nyland

Rådgivningsrundan för projektet LINKKI-2016 börjar
Taggar: hajavesi, luvy
23.03.2016

Hej vi flyttar!

Västra Nylands vatten och miljös (LUVY) nya adress är fr.o.m. 4.4.2016 3rd Floor, Campus, Raseborgsvägen 9.
09.03.2016

Förbättring av avloppsvattenbehandling i glesbygden stannade år 2015

LINKKI 2015-projektets lägesrapport publiceras i avloppsvattenseminarium 15.3.2016
Taggar: hajavesi, luvy

Arkiv

2018 (2)

2017 (38)

2016 (42)

2015 (48)

2014 (51)

2013 (43)

2012 (39)

Taggar

(229)luvy
(42)porla