Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter

Nyheter

RSS

Tagg: luvy

02.09.2019

Pärlor i Karisåns vattendragssystem – rinnande vatten, laxfisk och flodpärlmussor

Västra Nylands vatten och miljö rf. ordnade tisdagen 27.8. en utfärd i fält, under vilken det gick att bekanta sig med restaureringen av rinnande vatten i Karisåns område under guidning av sakkunniga.
30.08.2019

Anläggningen av en våtmark påbörjas i Pitkälä, Högfors

Projektet för restaurering av Hiidenvesi sjö låter anlägga en kedja av fyra våtmarksbassänger i en sluttning mot Karisån. Målet är att förbättra kvaliteten på det vatten som rinner ut i Karisån och att förhindra att det lekgrus som restaurerats åt öringen år 2017 skulle täckas in av slam.
Taggar: hiidenvesi, luvy
29.08.2019

Strukturkalk förbättrar lerjordens struktur och minskar belastningen av vattendrag – välkommen på åkerförevisning till Vichtis 3.9.!

Projektet för restaurering av Hiidenvesi sjö anordnar i samarbete med Soilfood Ab en åkerförevisning med utbredning av strukturkalk tisdagen 3.9. kl 10-12 i Vichtis. Strukturkalk förbättrar kornstrukturen i lerhaltig jord och ökar skördarna, samtidigt som det minskar belastningen av vattendrag. Vi bjuder alla intresserade till åkerkanten för att bekanta sig med strukturkalkning och för att följa med hur strukturkalkning av åkrar går till i praktiken!
28.08.2019

Ny bedömning av ytvattnens ekologiska tillstånd i Finland

För västra Nylands del är förändringarna från den tidigare bedömningen som gjordes år 2013 små. Den kanske mest betydande förändringen är förbättringen av kvalitetsklassificeringen från dålig till otillfredsställande för Raseborgs kustvattenområde.
21.08.2019

Intensivfiske i Kalljärvi, Veikkola

Kalljärvi notas den här veckan för att restaurera sjöns tillstånd.
Taggar: luvy, vesientila
15.08.2019

Vattendragen inom Lojo stads område – ett öppet publiktillfälle 4.9. kl. 18–20, Lojo Stads huset, Valtuustosali

Välkommen med att påverka tillståndet i din egen kommuns vattendrag! Vid tillfället har du möjlighet att berätta om dina egna önskemål och bekymmer gällande tillståndet och behoven i naturen gällande såväl vattnet som stränderna.
09.07.2019

Under Jordmånsdagen letades efter lösningar till bättre skördar och klimatförändring

Trots det ostadiga vädret kom flera odlare till Jordmånsdagen i Gårdskulla i Sjundeå den 27.6. Tillsammans med Finlands bästa experter bekantade man sig med jordmånens hemligheter.
05.07.2019

Gäller övergångsperioden för avloppsvattensystemens förnyelse din fastighet?

Avloppsvattensystemen på glesbygden borde uppfylla de lagstiftade reningskraven på strand- och grundvattenområden senast 31.10.2019
28.06.2019

Vattenkvaliteten i Lojo sjö, Pojoviken och Ekenäs havsområde har hållits oförändrad

Resultaten från samkontrollerna av Lojo sjö samt Svartån, Pojoviken och Ekenäs havsområde gällande år 2018, granskades för andra gången tillsammans i punktbelastarnas gemensamma sammandragsrapport.
Taggar: luvy, vesientila
17.06.2019

Grundvattnen i Lojo är huvudsakligen i gott skick – effekterna av halkbekämpningen kan skönjas

Sammandragsrapporten över Lojos grundvattenkontroll 2018 har blivit färdig. Grundvattnets kvalitet var bra, med undantag av lokalt påträffade förhöjda kloridhalter, och det grundvatten, som leds till vattenledningsnätet, uppfyllde de kvalitetskrav, som finns uppställda för hushållsvatten.
Taggar: luvy
12.06.2019

Jordmånsdagen erbjuder konkreta lösningar på odlarnas utmaningar

Jordmånens struktur är nyckeln till en god skörd. På Sjundeå Jordmånsdag 27.6 fördjupar man sig i åkerns växtskick tillsammans med Finlands bästa experter. Det lönar sig att förbättra markens struktur, för att få goda skördar även i ett föränderligt klimat.
11.06.2019

Samkontrollen av tillståndet i Sjundeå ån och Pikkalaviken år 2018

Totalbelastningen i Sjundeå ån och Pikkalaviken minskade på grund av exceptionellt liten nederbördsmängd.
03.06.2019

Berätta dina observationer, önskemål och bekymmer gällande vattenkvalitén i Västra Nyland – svara på en kartbaserad förfrågan!

LUVY samlar med hjälp av en kartbaserad förfrågan in medborgarnas uppgifter gällande vatten- och strandområden i Västra Nyland till stöd för planeringen av vattenvården. Varje observation är välkommen och viktig!
22.05.2019

I Veikkolasjöarna vårdfiskar man och kompletterar undersökningarna

Vid det publika tillfället behandlades nuläget gällande Veikkola vattendragsprojektet, uppgifter om slåttern av vattenvegetation samt Kyrkslätts utredning av de små vattendragen
Taggar: luvy, vesientila
15.05.2019

Påverka tillståndet i vattendragen i din kommun – Kartförfrågningarna i Raseborg öppnas 17.5.2019

LUVY samlar med hjälp av en kartbaserad förfrågan in medborgarnas uppgifter gällande vatten- och strandområden i Raseborg. Med hjälp av förfrågan kan du spara dina observationer, önskemål och bekymmer till stöd för planeringen av vattenvården.
13.05.2019

En lyckad fiskmatsdag vid Hiidenvesi sjö

Hola Lake –projektet arrangerade tillsammans med Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset en fiskmatsdag lördagen den 4.5 i Pääkslahti vid Hiidenvesi sjö vid laavun, som byggts av och underhålls av föreningen Hiidenveden Purjehtijat.
10.05.2019

Ändringsansökan gällande regleringstillståndet av Svartån i Lojo sjö har inlämnats för tillståndsbehandling

Koskienergia Oy har lämnat in en ändringsansökan gällande Lojo sjös reglering till tillståndsmyndigheterna.
03.05.2019

Förbättrandet av vattnens tillstånd i Kyrkslätt: Pilotprojekt i Veikkola sjöar – projektets invånartillfälle

Veikkolas vattendragsprojekt arrangerar ett invånartillfälle tisdagen den 21.5.2019 kl. 18–20 på Eriksgård, i Veikkola. Tillfället är gratis, men med tanke på kaffeserveringen ber vi om er anmälan senast 16.5.2019.
Taggar: luvy, vesientila
29.04.2019

Glesbygdens avloppsvattenrådgivning erbjuds även denna sommar i Västra Nyland

LINKKI-projektets fältsäsong startar i maj. Projektets rådgivare är också anträffbara vid olika evenemang under sommaren.
25.04.2019

Ny gäddvåtmark vid Hiidenvesi – den första i Finland

I vår anlagdes tre våtmarker vid stränderna av Hiidenvesi. I ett fall har en central målsättning i planeringen och förverkligandet varit att befrämja gäddans förökningsmöjligheter vid sidan om vattenskyddet.

Arkiv

2019 (39)

2018 (44)

2017 (38)

2016 (42)

2015 (48)

2014 (51)

2013 (43)

2012 (39)

Taggar

(308)luvy
(50)porla