Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter

Nyheter

RSS
30.11.2012

Beslut vid Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte

Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte år 2012 hölls i Ekenäs torsdagen den 29.11 kl. 9.30 i IDO Badrum Oy Ab:s utrymmen
Taggar: luvy
12.09.2012

Nu är det dags att påverka vattenvårdsplaneringen

Hörande om arbetsprogrammet för vattenvårdens och de väsentliga frågorna 15.6.2012-17.12.2012. Arbetet koordineras av Nylands NTM-central.
Taggar: luvy
31.08.2012

Hur mår bottendjuren i Pojoviken och vattendragen som rinner till viken?

Den känsliga Pojoviken och de värdefulla forsområdena i Fiskars- och Svartån var föremål för en undersökning av bottenfaunans tillstånd under åren 2006-2009.
Taggar: luvy
17.08.2012

Våtmarkskarteringen har blivit klar – man fann 130 våtmarksplatser i Hiidevesi sjös närområde

Hela Hiidenvesi sjös tillrinningsområde, som är nästan 1000 kvadratkilometer, är nu kartlagt i sin helhet.
Taggar: luvy
16.08.2012

Lojonejdens miljökluster arrangerar ett EcoStart-skolningstillfälle

Information om tillfället finns som bilaga på finska.
Taggar: luvy
03.07.2012

I västra Nyland försöker man få mera fart på skötseln av vattendragen genom att utveckla metoderna för skötselfisket!

Västra Nylands vatten och miljö rf har startat ett Västra Nyland/Sjö ohoj-projekt i samarbete med skyddsföreningen vid Enäjärvi sjö i Vichtis.
Taggar: luvy
29.06.2012

Lojoåsens grundvatten huvudsakligen i gott skick - men även områden som kräver specialbevakning finns

Sammandragsrapporten över kvalitet i Lojoåsens grundvatten år 2011 har blivit klar. Vattenkvaliteten i samtliga undersökta vattentäkter var god, men på vissa riskområden var grundvattnets kvalitet sämre.
29.06.2012

Syreproblem lokalt även i Hangö havsområde, trots att läget i huvudsak är rätt gott

Rapporten gällande den omfattande samkontrollundersökningen i Hangö havsområde samt Bengtsårvattnen år 2010 har blivit färdig.
19.06.2012

Förbättringar genom avloppsrådgivning!

Linkki 2011-projektets slutrapport har publicerats
Taggar: hajavesi, luvy
04.06.2012

Punktbelastningen har fåtts i skick, men hur går det med Pojoviken?

Situationen i Svartåns nedersta del, Fiskarsån, Pojoviken och Ekenäs havsområde samt effekterna av punktbelastningen kontrolleras årligen genom en sk. samkontroll.

Arkiv

2019 (35)

2018 (44)

2017 (38)

2016 (42)

2015 (48)

2014 (51)

2013 (43)

2012 (39)

Taggar

(304)luvy
(50)porla