Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter

Nyheter

RSS
22.12.2014

Öppna Svartån för laxfiskarna -EU finansieringsansökan kom till vidare beredning

Västra Nylands vatten och miljö rf fungerar inom finansieringsansökan för Inlandsvatten Life IP som koordinator för västra Nyland område.
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
18.12.2014

Ministern tar ställning till glesbygdens avloppsvattenfråga

Fortfarande finns behov av avloppsvattenbehandling framför allt på känsliga områden
Taggar: hajavesi
10.12.2014

Under vintern blir livet långsammare i Hiidenvesi sjö

I sjön är det mörkt och kallt då istäcket isolerar den från resten av miljön. Fiskarnas aktivitet minskar, men nedbrytarna fortsätter sitt arbete. Det kalla vädret är väsentligt för restaureringsarbetet.
Taggar: luvy
26.11.2014

Beslut vid Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte

Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte år 2014 hölls i Hangö tisdagen den 25.11. kl. 9.30 hos Oy Forcit Ab.
Taggar: luvy
19.11.2014

Hiidenvesi restaureringsprojekt utreder byggda våtmarkers och sedimenteringsbassängers tillstånd

Under de projekt som pågått för att förebygga restaureringen av Hiidenvesi sjö har cirka hundra våtmarker och sedimenteringsbassänger byggts. I karteringen gås de mest betydande objektens tillstånd samt eventuella behov av underhåll igenom.
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
07.11.2014

Leve Vattnet! Eläköön Vesi!

Välkommen till vattenrestaureringsdag i Raseborg på lördag 22.11.2014
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
31.10.2014

Hiidenvesi restaureringsprojekt planerar utveckling av uppföljning

Uppföljningen bör ge tillräckliga grunduppgifter för att planera vattenrestaureringsåtgärder och erbjuda knep för att bedöma restaureringsåtgärdernas inverkan.
Taggar: luvy
15.10.2014

Öppna Svartån för laxfiskarna – Västra Nylands vatten och miljö är med och ansöker om EU-finansiering för fiskvägar

I västra Nyland strävar man till, att inom ramen för projektet förstärka åarnas bestånd av flodpärlmussla och laxfiskar.
Taggar: luvy
09.10.2014

Det är inte onödigt att investera i avloppsvattenbehandling

Genom behandling av glesbygdens avloppsvatten minskas de skadliga ämnen som kommer ut i naturen. Korrekt avloppsvattenbehandling hindrar skadeämnen från att hamna i dricksvatten, kring gårdsområdet eller ut i närvattendrag. Att förnya ett avloppsvattensystem handlar oftast om att reparera avloppskonstruktioner som är tiotals år gamla. I oklara fall kan man fråga råd av de lokala experterna.
Taggar: hajavesi, luvy
08.10.2014

Vi söker till vår arbetsgemenskap en yrkeskunnig och aktiv projektchef

som ansvarar för det praktiska förverkligandet av våra vattenskyddsprojekt samt kommer med idéer gällande nya projekt och förverkligar ansökandet av medel för dessa.
Taggar: luvy
30.09.2014

En lugn algsommar i Hiidenvesi sjö

Badvattenkvaliteten i Hiidenvesi sjö monitorerades vid Varikka badstrand i Vichtis från juni till september 2014. Materialet från monitoreringen av badvattenkvaliteten kom till användning både för strandens fritidsanvändare och för vattenforskare.
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
10.09.2014

Rådfråga om avloppsvatten!

LINKKI-projektet öppnar avloppsrådgivningstelefon
Taggar: hajavesi, luvy
20.08.2014

Hiidenvesi restaureringsprojekt är med på Wuosisatamarkkinat i Vichtis

Wuosisatamarkkinat ordnas 23.8.2014 i Vichtis. Hiidenvesi restaureringsprojekt deltar i tillställningen med temat ”Vattenhiisis fiskskola” för barn.
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
13.08.2014

Karteringen av vattenvegetationen i Hiidenvesi sjö fortsätter

Genom karteringen fås information om sjöns nuvarande ekologiska tillstånd, utvecklingen av tillståndet samt eventuella restaureringsbehov.
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
04.08.2014

Efterfrågan på avloppsrådgivning växer

LINKKI 2013 -projektets slutrapport publicerad
Taggar: hajavesi, luvy
09.07.2014

Syresituationen I Hiidenvesi sjö var som helhet bra under år 2013

Totalläget hölls stabilt, men Hiidenvesis toleransnivå då det gäller närsalterna överskrids kontinuerligt: symptom på, att sjön drabbas av en för stor närsaltsbelastning, var de omfattande blågrönalgsblomningarna i augusti-september år 2013.
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
08.07.2014

Naturvännens stugsommar vid Hiidenvesi

Hiidenvesi-sjös restaureringsprojekt kommer med tips om hur man kan följa med och främja situationen under sommaren. Genom miljövänliga val sköter vi om såväl vårt eget som sjöns välmående.
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla

Arkiv

2019 (35)

2018 (44)

2017 (38)

2016 (42)

2015 (48)

2014 (51)

2013 (43)

2012 (39)

Taggar

(304)luvy
(50)porla