Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter

Nyheter

RSS
23.11.2016

Beslut vid Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte

Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte år 2016 hölls i Lojo onsdagen den 23.11 kl. 9.30.
Taggar: luvy
09.11.2016

Vichtis vattenvårdsdagen har ärende till vattenvårdare

Vichtis vattenvårdsdagen samlas 12.11.2016 i Vichtis kommunhus. Ämnen för dagen är bl.a. vattenkvalitet, främmande arter, vårdfiske och möjligheter som vattenvårdsnätverksprojektet som påbörjats i västra Nyland för samt andra vattenvårdsprojekt.
08.11.2016

HARA-projektets slutseminarium 13.-15.2.2017

Sakkunnig inom avloppsvattenhantering: välkommen till kryssning som ordnas i samarbete med Valonia
Taggar: hajavesi
02.11.2016

Åkermarkens struktur är nyckeln till en bättre skörd

Nu är det den bästa tiden att börja planera den kommande odlingssäsongen. Anmäl dig till skolningsdagen i Lojo!
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
28.10.2016

NTM-centralen i Nyland: Stora skillnader i kvicksilverhalten i abborre i Nylands sjöar

Fakta om kvicksilverhalten i abborre har sammanställts för tidsperioden 2010–2014
20.10.2016

De nya terrängtavlorna presenterar våtmarker, som byggts i omgivningen runt Hiidenvesi sjö

Vid fem av de våtmarker, som byggts av Hiidenvesi restaureringsprojektet, har man satt upp informationstavlor, med vars hjälp besökarna kan göra sig bekanta med våtmarkernas funktion. Våtmarkerna väntar på besökare, välkomna!
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
19.10.2016

Ha koll på kustvattnen! Västra Nylands vatten och miljö firade sin 40-åriga vattenskyddsera

Vid det tredje seminariet för inbjudna i föreningens 40-års jubileumsseminarieserie på Tvärminne zoologiska station 13.10. var temat kustvattnen.
11.10.2016

Markens struktur och näringsbalansen som nycklar till växtskicket

Skolningsdag för jordbrukare to 10.11. kl. 9-16 i Lojo, välkomna!
Taggar: hiidenvesi, luvy
03.10.2016

Kommunsamarbetet förverkligar drömmar!

– staten finansierar återställningen av stammar av vandringsfiskar i Karisåns vattenområde med 800 000 euro
09.09.2016

Håll dig uppdaterad om avloppsärenden med hjälp av avloppsvattenguiden

Nättjänsten för förbundet för Vattenskyddsföreningarna i Finland rf. förnyades
Taggar: hajavesi, luvy
01.09.2016

Lagförslag om rimligare bestämmelser om avloppsvatten överlämnas till riksdagen

Jordbruks- och miljöminister uppmuntrar så många som möjligt att sätta sitt avloppsvattensystem i skick
Taggar: hajavesi, luvy
08.08.2016

Hiidenvesis fisksommar

Enligt fiskarna i Hiidenvesi mår fiskbestånden i sjön bra nu.
19.07.2016

Nu upphörde även den sista punktbelastaren i Svartåns nedre lopp med sin verksamhet

Den sista punktbelastaren i Svartåns nedre lopp, Svartå reningsverk stängdes på hösten 2015, då avloppsvattnet började ledas till Karis-Pojo centralreningsverk för behandling. Den stora diffusa belastningen på ån är fortfarande en stor utmaning för såväl ån som det mottagande havsområdet.
Taggar: luvy
18.07.2016

Punktbelastningen norr om Hangö har nästan upphört

Punktbelastningen i Hangö havsområde koncentreras numera nästan helt till havsområdet söder om Hangö. Där är effekterna på vattenkvaliteten rätt små till följd av den mycket goda vattenomblandningen.
Taggar: luvy
12.07.2016

Sjundeå havsöringså i tillfredsställande skick även år 2015

Avloppsvattenbelastarnas andel av totalbelastningen i Sjundeå å var liten. Den minskade totalbelastningen gynnar även havsöringsstammen, som ännu lever i ån och vars återupplivande inletts under den senaste tiden.
Taggar: luvy, vesientila
12.07.2016

Avloppsvattenrådgivningen är viktig, trots att lagstiftningen är under förändring

LINKKI 2015 -projektets slutrapport har publicerats
Taggar: hajavesi, luvy
23.06.2016

Grundvattnets och vattentäkternas vattenkvalitet är god i Lojoområdet

Lojo-områdets grundvattensammandrag för år 2015 har blivit klart. ”Enligt kontrollen, som utförts som en samkontroll, är grundvattnets och vattentäkternas vattenkvalitet för det mesta bra”, konstaterar grund-vattenforskaren Katriina Nummela vid Västra Nylands vatten och miljö rf.
Taggar: luvy

Arkiv

2019 (35)

2018 (44)

2017 (38)

2016 (42)

2015 (48)

2014 (51)

2013 (43)

2012 (39)

Taggar

(304)luvy
(50)porla