Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter

Nyheter

RSS
22.02.2016

Hur står det till med Hiidenvesi sjö? Välkommen till en Hiidenvesikväll 1.3.!

Hiidenvesi restaureringsprojekt arrangerar ett öppet publiktillfälle om sjöns tillstånd i Nummela.
17.02.2016

VillageWaters projektet söker nya metoder för att bemästra glesbygdens avloppsvattenutsläpp

Västra Nylands vatten och miljö och Novago Företagsutveckling Ab har tillsammans med Naturresursinstitutet Luke och Suomen ympäristöopisto Sykli fått finansiering för ett treårigt internationellt projekt ”VillageWaters – Water Emissions and their Reduction in Village Communities".
Taggar: hajavesi, luvy
16.02.2016

Avloppsvattenseminarium

LINKKI-projektets slutseminarium i Lojo 15.3. kl 12-17
Taggar: hajavesi, luvy
05.02.2016

Vattenlovsansökan för fiskvägarna i Svartån inskickade- genom samarbete gör vi vattendragsvisionen till verklighet

Byggandet av fiskvägarna i Svartån har avancerat till det skedet, att man ansöker om vattenlov. Sappi Gerknäs donerar 10 000 euro för förverkligandet av vattendragsvisionen.