Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter

Nyheter

RSS
28.10.2016

NTM-centralen i Nyland: Stora skillnader i kvicksilverhalten i abborre i Nylands sjöar

Fakta om kvicksilverhalten i abborre har sammanställts för tidsperioden 2010–2014
20.10.2016

De nya terrängtavlorna presenterar våtmarker, som byggts i omgivningen runt Hiidenvesi sjö

Vid fem av de våtmarker, som byggts av Hiidenvesi restaureringsprojektet, har man satt upp informationstavlor, med vars hjälp besökarna kan göra sig bekanta med våtmarkernas funktion. Våtmarkerna väntar på besökare, välkomna!
Taggar: hiidenvesi, luvy, porla
19.10.2016

Ha koll på kustvattnen! Västra Nylands vatten och miljö firade sin 40-åriga vattenskyddsera

Vid det tredje seminariet för inbjudna i föreningens 40-års jubileumsseminarieserie på Tvärminne zoologiska station 13.10. var temat kustvattnen.
11.10.2016

Markens struktur och näringsbalansen som nycklar till växtskicket

Skolningsdag för jordbrukare to 10.11. kl. 9-16 i Lojo, välkomna!
Taggar: hiidenvesi, luvy
03.10.2016

Kommunsamarbetet förverkligar drömmar!

– staten finansierar återställningen av stammar av vandringsfiskar i Karisåns vattenområde med 800 000 euro