Huvudsida

Huvudsida :: Nyheter

Nyheter

RSS
22.05.2019

I Veikkolasjöarna vårdfiskar man och kompletterar undersökningarna

Vid det publika tillfället behandlades nuläget gällande Veikkola vattendragsprojektet, uppgifter om slåttern av vattenvegetation samt Kyrkslätts utredning av de små vattendragen
Taggar: luvy, vesientila
15.05.2019

Påverka tillståndet i vattendragen i din kommun – Kartförfrågningarna i Raseborg öppnas 17.5.2019

LUVY samlar med hjälp av en kartbaserad förfrågan in medborgarnas uppgifter gällande vatten- och strandområden i Raseborg. Med hjälp av förfrågan kan du spara dina observationer, önskemål och bekymmer till stöd för planeringen av vattenvården.
13.05.2019

En lyckad fiskmatsdag vid Hiidenvesi sjö

Hola Lake –projektet arrangerade tillsammans med Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset en fiskmatsdag lördagen den 4.5 i Pääkslahti vid Hiidenvesi sjö vid laavun, som byggts av och underhålls av föreningen Hiidenveden Purjehtijat.
10.05.2019

Ändringsansökan gällande regleringstillståndet av Svartån i Lojo sjö har inlämnats för tillståndsbehandling

Koskienergia Oy har lämnat in en ändringsansökan gällande Lojo sjös reglering till tillståndsmyndigheterna.
03.05.2019

Förbättrandet av vattnens tillstånd i Kyrkslätt: Pilotprojekt i Veikkola sjöar – projektets invånartillfälle

Veikkolas vattendragsprojekt arrangerar ett invånartillfälle tisdagen den 21.5.2019 kl. 18–20 på Eriksgård, i Veikkola. Tillfället är gratis, men med tanke på kaffeserveringen ber vi om er anmälan senast 16.5.2019.
Taggar: luvy, vesientila