Kund

Huvudsida :: Kund :: Företag

Företag

Föreningen erbjuder företagen högklassiga laboratorie- och sakkunnigtjänster inom vattenskydd, miljövård och miljöhälsovård. Provtagning, utredningar, laboratorieanalyser, sakkunnigtjänster och rådgivning kan erhållas från samma lucka, som paket eller i den omfattning ditt företag behöver. Vårt ackrediterade laboratorium analyserar vatten-, livsmedels-, inomhuslufts-, hygien-, foder- och avföringsprov.

Genom att bli medlem i LUVY kan ditt företag komma med och utveckla och främja dessa ärenden i Västra Nyland.

Välkommen att bekanta dig närmare med våra tjänster

Du kan också direkt kontakta våra sakkunniga. Kontaktuppgifterna hittas vid punkten tag kontakt.