Kund

Huvudsida :: Kund :: Företag :: Infrastrukturella projekt

Infrastrukturella projekt

Infrastrukturella projekt, såsom vägbyggen och övriga byggnadsprojekt, kan inverka på grund- och ytvattnens kvalitet och nivåer. I samband med dylika projekt är det ofta nödvändigt att utreda grundvattnets och brunnarnas vattenkvalitet på närområdena.

Vi har ansvarat för det inledande skedets uppföljning och utredning av grundvatten, brunnar och ytvatten inom flera byggprojekt. Vi kan snabbt utföra de grundvatten- och brunnsvattenutredningar som byggnadsarbetena förutsätter i den omfattning som behövs. Vi utreder inverkningarna på ytvattnen tillförlitligt -vi känner vattendragen på vårt område.

Provtagningen i anslutning till väg- och byggprojekt sköts genom vår provtagningstjänst och resultaten analyseras i vårt laboratorium.