Kund

Huvudsida :: Kund :: Företag :: Laboratorietjänster som underleverans

Laboratorietjänster som underleverans

Vårt laboratorium i Lojo är ett testningslaboratorium ackrediterat av Finas-ackrediteringstjänst och har fått beteckningen T147 (ackrediteringskrav SFS-EN ISO/IEC 17025:2005).

Vi erbjuder täckande analystjänster från bl.a. vatten- och inomhusluftsprover. Vi analyserar prov både genom fysikalisk-kemiska och mikrobiologiska metoder huvudsakligen i vårt eget laboratorium.

Vänligen använd föreningens egna remisser (beställningsblanketter) när du kommer med prov. Om du har större provpartier önskar vi att du kontaktar laboratoriet i förväg.