Kund

Huvudsida :: Kund :: Företag :: Livsmedelsföretag och restauranger

Livsmedelsföretag och restauranger

LUVY erbjuder branschens företag tjänster inom livsmedelssäkerhet och produkthygien. Vi erbjuder skräddarsydda analyspaket för mikrobiologisk och kemisk övervakning. Föreningen assisterar vid den riskanalys till nämnda analyser som ingår i egenkontrollen.

Vi erbjuder en för egenkontrollen passande provtagningstjänst till livsmedelsbutiker. Provtagaren kommer enligt överenskommelse och tar prov av risklivsmedel och hygienprov av ytor som kommer i kontakt med livsmedel. Analyseringen av ythygien- och livsmedelsproven sker i vårt laboratorium. Vi gör upp ett analysintyg över resultaten.

LUVY erbjuder centralkök, restauranger och pizzerior en högklassig analystjänst från provtagning till rapportering. Ni kan vid behov säkerställa att

  • råvarorna är rena och säkra att använda
  • processerna är tillräckliga för att förstöra skadlig mikrobiell aktivitet
  • utdelning och servering sker hygieniskt och korskontamination är utesluten

Råvarornas egenkontroll och produktionshygien är viktiga trumfkort i bageriernas och produktionsanläggningarnas hårda konkurrens, liksom också för den teknokemiska industrin eller kosmetikindustrin. Tack vare vårt laboratoriums analystjänster kan ni informera era kunder och konsumenter om säkerheten hos era produkter.

Personalens salmonellaundersökningar: Vi kan sköta om salmonellakontrollen av er personal

  • vid inledningen av arbetsförhållandet
  • efter utlandsresor

Undersökningar av brunnsvatten i enlighet med den s.k. lilla (401/2001) eller stora (4661/2000) förordningen för livsmedelslokaler och offentliga aktörer.

Tag kontakt med vår sakkunniga inom miljöhälsovården eller vår laboratoriechef, så skräddarsyr vi en lämplig tjänst för ditt företag.