Kund

Huvudsida :: Kund :: Företag :: Primärproducenter

Primärproducenter

LUVY erbjuder högklassiga laboratorietjänster till företagare inom primärproduktionen:

  • salmonellaundersökningar av foder och avföring
  • hygienprov från produktionsutrymmen för att kontrollera förekomsten av skadliga mikrober
  • undersökningar av brunnsvatten t.ex. i enlighet med den s.k. lilla förordningen (401/2001)
  • undersökning av vatten som används för bevattning, nedkylning och rengöring, enligt förordningen 134/2006.

Du kan komma överens om provtagning och laboratorieanalyser med laboratoriets kontaktpersoner.

Begränsningen av den diffusa belastningen har blivit viktigare i.o.m. med de milda vintrarna. Projektet för restaureringen av Hiidevesisjön erbjuder markägare stöd i upprättande av egna våtmarker. Tilläggsinformation på finska och engelska hittas på www.hiidenvesi.fi. Vi erbjuder glesbygdens invånare och företagare rådgivning om glesbygdens avloppsvatten på adressen www.glesbygdensvatten.fi.