Kund

Huvudsida :: Kund :: Kommuner

Kommuner

Många frågor som berör kommunerna - rent dricksvatten, rening av avloppsvatten, vattendragens nytto- och rekreationsanvändning samt trygga livsmedel och tryggt boende - hör även till VNVM:s verksamhet.

VNVM är specielt, då det gäller vattenskyddet, ett regionalt samarbetsforum - vi samlar kommunerna i västra Nyland, industrierna och föreningarna runt samma bord för att arbeta för miljön. Medlemmar i vår förening är samtliga kommuner i västra Nyland.

VNVM erbjuder även högklassiga laboratorie- och experttjänster. Välkommen att bekanta dig med vårt utbud av tjänster för