Kund

Huvudsida :: Kund :: Kommuner :: Avloppsvattenverk

Avloppsvattenverk

Föreningen har decenniers erfarenhet av avloppsvattenundersökningar, provtagning i reningsverk samt rapportering och utveckling av verksamheten tillsammans med reningsverkens yrkesfolk. Kommunernas avloppsvattenverk liksom de övriga reningsverken inom vårt område gör ett viktigt arbete för vattenskyddet.

Vi erbjuder åt kommunernas reningsverk ett kompanjonskap för att utveckla verksamheten i reningsverken med tanke på att uppnå ett så bra reningsresultat som möjligt. Våra tjänster är

Det ovan nämnda kontroll- och utvecklingsarbetet sker som ett samarbete mellan föreningen och reningsverken. Till den kontroll, som föreningen utför hör nästan alla kommunala reningsverk inom verksamhetsområdet samt en betydande del av de mindre reningsverken samt industrins reningsverk.