Kund

Huvudsida :: Kund :: Kommuner :: Myndigheter

Myndigheter

Kontakta oss gällande våra tjänster när det handlar om att sköta lagstadgade uppgifter som behöver specialkunnande, utvecklingsuppgifter och kortvariga utredningar och projekt. Vår personal har åratals erfarenhet av sakkunniguppgifter och uppdrag inom kommunal miljövård och miljöhälsovård. Vi erbjuder:

Tekniska sektorn

Miljövårdsmyndigheter

  • forskning och uppföljning av större och mindre vattendrag, se vattendragsforskning
  • uppföljning av och forskning i grundvatten, se grundvattenforskning
  • informering om kommunernas vattendragsforskning till kommuninvånarna, se vattnens och miljöns tillstånd
  • tjänster och projekt med anknytning till glesbygdens avloppsvatten
  • övriga sakkunnigtjänster inom miljövården, bl.a. helhetsmässig skötsel av miljöärenden samt konsultering med anknytning till kommunens uppgifter som miljöskyddsmyndighet.

Hälsoskyddsmyndigheter