Kund

Huvudsida :: Kund :: Kommuner :: Vattenverk

Vattenverk

Vår förening har decenniers erfarenhet av vattenverkens råvattenundersökningar. Vi betjänar vattenverken på ett helhetsmässigt sätt i ärenden som gäller vattenkvalitet, uppföljning av grundvattnen och utveckling av verksamheten.

Vi erbjuder vattenverken:

  • all provtagning och alla undersökningar med anknytning till driftskontroll och övervakning av vattenkvaliteten, se laboratoriet
  • uppföljningar av grundvatten, bl.a. planering av kontroller med beaktande av riskerna för grundvattenområdet, provtagning och rapportering, även förebyggande grundvattenkontroll och samkontroller av grundvattnet, se grundvattenforskning