Kund

Huvudsida :: Kund :: Privatpersoner och föreningar

Privatpersoner och föreningar

LUVY är en samarbets- och rådgivningsorganisation, som erbjuder högklassiga laboratorie- och sakkunnigtjänster mot betalning även till privata kunder. Vår affärsverksamhet stöder föreningens egentliga uppgift, att främja vattenskydd, miljövård och en hälsosam livsmiljö .

Våra tjänster är

Tag kontakt enligt behov med vårt laboratorium eller kontaktpersonerna inom vattenskyddet.

Vi upprätthåller på adressen www.glesbygdensvatten.fi gratis nätrådgivning om avloppsvattenhantering på glesbygden. Alla invånare kan verka för rena vattendrag -se över ditt avloppsvattensystem i tid!

Det lönar sig att komma med i en lokal förening som främjar vattnens och miljöns tillstånd. Du kan också uppmuntra ditt samfund att bli medlem i LUVY -vi kan tillsammans främja vattenskyddet och förbättra tillståndet i våra lokala vattendrag! Titta också efter på våra hemsidor om vattnenskvalitet.fi, ifall information om de små vattendragen i din kommun redan är med.