labra

Laboratoriet

Huvudsida :: Laboratoriet :: Ackreditering och tillstånd

Ackreditering och tillstånd

Laboratoriet vid Västra Nylands vatten och miljö r.f. är ett av FINAS-ackrediteringstjänst godkänt testningslaboratorium T 147, ackrediteringskrav SFS-EN ISO/IEC 17025: 2005.

Vårt ackrediteringsområde är kemisk testning av vattnen samt mikrobiologisk testning av livsmedel och vatten. Ca. 30 ackrediterade metoder ingår i vårt kompetensområde.

Tilläggsinformation om ackreditering:

Laboratorierättigheter erhållna av högre myndigheter ger laboratoriet kompetens att verka inom vissa forskningsområden. Västra Nylands vatten och miljö r.f:s laboratorium är

Dessutom har föreningens laboratorium följande myndighetstillstånd:

  • strålningsövervakningens lokala undersökningar under Strålsäkerhetscentralens handledning.