labra

Laboratoriet

Huvudsida :: Laboratoriet :: Provtagningstjänst

Provtagningstjänst

Föreningen erbjuder provtagningstjänster till sina kunder. Beroende på typ av prov verkställs uppdragen av våra fältmästare som har provtagningssertifikat, laboratoriets provtagare eller sakkunniga. Vid överenskommelse om provtagning diskuteras tidpunkt för provtagningen, typ av prov, provtagningssätt och de undersökningar som utförs.

Vattenprov från vattendrag och grundvatten tas inom ramen för vattenskyddets provtagningstjänst.

Provtagning i anslutning till kontroll av reningsverk för avloppsvatten, sköts av vår avloppsvattenansvariga.

Inom ramen för laboratoriets provtagningstjänst tas bl.a:

  • hushållsvattenprov
  • prov av livsmedel
  • hygienprov (livsmedelslokaler, produktionsutrymmen)
  • simvattenprov från bassänger och badstränder

Tilläggsinformation kan erhållas av laboratoriets kontaktpersoner.