labra

Laboratoriet

Huvudsida :: Laboratoriet :: Remisser, provtagningsanvisningar och brunnsvattenpaketens pris

Remisser och provtagningsanvisningar

 1. Välj beställningsblankett (remiss) från listan nedan.
 2. Bekanta dig med blanketten före provtagningen. Läs också noga eventuella provtagningsanvisningar. Anteckna uppgifter om provet, debitering o.s.v. på blanketten.
 3. Ta den ifyllda och underskrivna blanketten med dig, när du för provet till laboratoriet.

Vattenprov:

 • remiss för hushållsvatten (PDF)
 • hushållsvattnens undersökningspaket jämte priser (PDF)
 • provtagningsanvisning för hushållsvatten (PDF)
 • remiss/provtagningsintyg för vatten från badstrand (PDF)
 • remiss för bassängvatten (PDF)

Livsmedels-, avförings- och djursalmonellaprov:

 • remiss för livsmedel (PDF)
 • remiss för Listeriaundersökningar (PDF)
 • remiss för ythygienprov (PDF)
 • remiss för yt-/materialprov (PDF)

De remisser som används för undersökning av djursalmonella (slakterier, styckerier, produktion av kalkon eller broiler, svinhus, ladugårdar) kan erhållas från Livsmedelssäkerhetsverket Evira, se Eviras remissblanketter och anvisningar.