yhdistys

LUVY

Huvudsida :: LUVY :: Årets vattenskyddare

Årets vattenskyddare

Västra Nylands vatten och miljö rf:s styrelse har årligen sedan år 1983 utnämnt Årets Vattenskyddare. Utmärkelsen kan fås  för utöver förtjänstfullt vattenskyddsarbete även för arbete  för den övriga miljöns bästa. Utmärkelsens benämning bestäms från fall till fall.

Peronen i fråga bör vara verksam inom föreningens verkksamhetsområde, där personen genom en egen personlig insats på ett betydande sätt befrämjat vattenskyddet. Vid valet, bör sådanan personer prioriteras, som kanske annars inte får synlighet i medierna - tex. reningsverksskötare, trotjänare i medlemsföreningarna. Valet får inte heller riktas till vår förenings personal eller  medlemmar i våra beslutande organ.

(LUVYs styrelse 1/1984, 20.1.1984)

Årets vattenskyddare (annan benämning inom parentes):

2017 Veli Matti Halsti, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

2016 Risto Kivistö, Hiidenveden kalastusalue, Vichtis

2015 Aarre Arrajoki, Pusula, Lojo

2014 Erkki Selin, Kyrkslätt

2013 Källträsk miljövårdsförening r.f.

2012 Raimo Karjalainen, Hormajärven suojeluyhdistys ry

2011 Salla Leskinen, Lojo

2010 Jarkko Eskola, Sammatti

2009 Arto Puumala, Vichtis

2008 Sjundeå båtklubb (Årets vatten- och Miljövårdare)

2007 Lohjan Pitkäniemen jätevedenpuhdistamo personalen

2006 Ekenäs Skeppsholmens reningsverks personal

2005 Jouni Stordell, Pojo

2004 Esko Suotula, Nummela

2003 Pentti Sairasalo

2002 Ahti Joutsensalmi, Högfors

2001 Kristian Rothoff, Vihdin Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven vesiensuojeluyhdistys ry (PoTeHu)

2000 Sammatti kommundirektör Erkki Pyökkimies

1999 Margareta Segersven, Sjundeå, Sjundby gård

1998 Puhdistamonhoitaja Erkki Turunen, Hopeaniemen kuntoparantola

1997 Nylands miljöcentral

1996 Vihdin Enäjärven suojeluyhdistys ry ja Antti Uusitalo

1995 Amanuens Kalevi Keynäs, Tvärminne zoologiska station och verksamhetsledare Stig Lönnqvist, Västra Nylands avfallshantering Ab

1993 Puujärven vesiensuojeluyhdistys ry, Karislojo

1992Fiskerimästare Pekka Ilmarinen, Porla fiskodlingsanstalt, Lojo

1991 Mörbyn gård och DI Seppo Lamppu (Årets miljövårdare)

1990 reningsverksskötarna Jukka Tervo, Högfors stad och Timo Mäkelä, Kisakallio idrottsinstitut

1989 Anne Kärkkäinen, YLE Länsi-Uusimaa och Lena Selen, Västra Nyland (Årets miljöredaktör)

1988 hälsoinspektörerna Ann-Christin Eklund, Hangö och Heikki Leino, Vichtis (Årets luftvårdare)

1987 stadsingenjör Sakari Korvanen, Högfors

1986 reningsverksskötarna Ossi Leskinen, Vichtis kommun och Sven-Olof Sundström, Ekenäs stad

1985 Benedict v. Wright ja Krister Welander, Ingå-Sjundeå Miljövårdsförening rf

1984 FK Juha Tikka, Vihdin Luonto ry.

1983 reningsverkssötarna Jorma Niittynen, Lojo kommun och Toivo Hyvönen, Dalsbruk Oy Ab Åminnefors