yhdistys

LUVY

Huvudsida :: LUVY :: Historia

Historia

Föreningen har främjat vattenskyddet inom sitt verksamhetsområde i över 40 år. Då föreningen grundades var en central fråga, att lösa främjandet av vattenskyddet och forskningens behov för områdets kommuner och industrier. Där ingick bl.a. att stöda reningsverkens vattenskyddsarbete och undersökandet av vattendragen och kustområdena. Under 1990-talet tillkom konsultering även inom andra sektorer inom miljövården såsom luftvården och avfallshanteringen. I samband med detta ändrades föreningens namn från vattenskyddsförening till Västra Nylands vatten och miljö rf.

I Lojo inleddes livsmedelslaboratoriets verksamhet av samkommunen för folkhälsoarbetet i Lojonejden genom att man redan 1947 grundade livsmedels- och miljölaboratoriet i form av en kött- och mjölkkontroll. År 1977 blev laboratoriet av den tidigare medicinalstyrelsen godkänt som ett mikrobiologiskt laboratorium för vattenledningsvatten. Till en kommunal forskningsenhet för livsmedel godkändes laboratoriet år 1981. Då samkommunen för folkhälsoarbetet upplöstes, anslöts samkommunens vatten och livsmedelslaboratorium till föreningens laboratorium.

Föreningens jubileumspublikation (PDF), då föreningen nådde den betydande milstolpen 25 år, gjordes i augusti år 2000. Då uppgick föreningens personal till 16 ordinarie och 5 tidsbundna arbetstagare. Livsmedelslaboratoriet hade året innan anslutits, vilket utökade föreningens verksamhetssektor jämfört med tidigare.För tillfälle har föreningen ca 30 anställda. Verksamheten vid den gamla verksamhetspunkten vid Fabriksgatan blev småningom onödigt intim genom att personalstyrkan ökade. Föreningen flyttade därför till sina nya utrymmen vid Västra Louhigatan i slutet av år 2011.

Föreningens verksamhetsledare och övrig personal har starkt deltagit i utvecklandet av föreningen till sin nuvarande omfattning. Föreningen har under sin historia haft fyra verksamhetsledare:

FÖRENINGENS VERKSAMHETSLEDARE

DI Stig Lönnqvist (1975-1994)

FM Juhani Ilmola (1995-1996)

FD Pekka Ihalainen (1997-2006)

AFM Jaana Pönni (2006-)