yhdistys

LUVY

Huvudsida :: LUVY :: LUVY 40 år

40 år av vattenskyddsarbete

Jubileumsseminarierna, som ordnades för att fira LUVYs 40 år, bekräftade den gemensamma viljan till vattenvårdsarbete som råder i Västra Nyland.

a koll på vattnet — häng med!


 Laxfiskarna till Svartån! (19.11.2015, Svartå Slott)

De forskare, sakkunniga och tjänstemän som sammankom i Svartå Slott 19.11 uttryckte en gemensam vilja att förverkliga byggandet av fiskvägarna i Svartån, återinföra laxfiskarna samt säkerställa flodpärlmusslans framtid.

Vid evenemanget konstaterade man, att fiskvägarna är en satsning på framtiden, sysselsättningen och naturens mångformighet. Man ansåg att sannolikheten, för att projektet förverkligas nu är större än tidigare på grund av det allt tätare samarbetet. De vattendragsundersökningar, som tidigare gjorts i Svartån, ger en bra grund för planeringen av fiskvägs- och restaureringsprojektet.

Seminariets presentationer och övrigt material hittar du här.

 

Sjundeå å från källflödena till havet! (14.4.2016, Svidja Slott)

Vid evenemanget för inbjudna, som arrangerades i Svidja Slott, maktgården, som grundades redan på 1400-talet och som ligger intill Sjundeå å, diskuterade man inspirerade av sakkunniganförandena åns historia, nuläge och framtid. Diskussionen stakade ut en väg för Sjundeå ås bästa.

Seminariets presentationer och övrigt material hittar du här.