yhdistys

LUVY

Huvudsida :: LUVY :: LUVY 40 år :: Ha koll på kustvattnen, 13.10.2016

Ha koll på kustvattnen – häng med!

13.10.2016, Tvärminne zoologiska station

Seminariets program (PDF)

Seminariets sammandrag (PDF)

 

Presentationerna

Seminariets öppnande
ordförande Yrjö Sahlstedt, Hangö miljönämd

 

40 år av vattenskydd  – vad nytt?
verksamhetsledare Jaana Pönni, Västra Nylands vatten och miljö rf

Presentation (PDF)

 

Tvärminne zoologiska station och Östersjöforskningen
chef Marko Reinikainen, Tvärminne zoologiska station

Presentation (PDF)

 

Hur står det till med skärgårdens fåglar?
forskningsledare Mikael Kilpi, Yrkeshögskolan Novia

Presentation (PDF)

 

Isbytarna onödiga – finns det is i Östersjön under vintrarna i framtiden?
forskare Jouni Vainio, Meteorologiska institutet

Presentation (PDF)

 

Direktiv, åtgärdsprogram och temaår – men varifrån tar vid den tusenlappar som saknas?
specialforskare Seppo Knuuttila, Finlands miljöcentral

Presentation (PDF)

 

LUVY – uppföljning av kustvattnen i redan 40 år
vattenforskare Ralf Holmberg, Västra Nylands vatten och miljö rf

Presentation (PDF)

 

Från kunskap till handling – som exempel avloppsvattenrådgivningen
sakkunnig Minttu Peuraniemi, Västra Nylands vatten och miljö rf

Presentation (PDF)

 

Våra kustvatten – vad händer under ytan?
professor Alf Norkko, Tvärminne zoologiska station