yhdistys

LUVY

Huvudsida :: LUVY :: Medlemmarna

Medlemmarna

Medlemskåren utgörs av områdets alla kommuner, områdets mest centrala industrianläggningar samt mindre sammanslutningar, som har ett eget reningsverk eller som på något sätt sysslar med främjandet av vattenskyddet eller fiskerihushållningen eventuellt enbart i den egna sjön.

Föreningen har år 2018 sammanlagt 58 medlemmar: 8 kommuner, 12 industrier eller företag och 36 lokala skyddsföreningar eller grupper som representerar användningen av vattendrag samt och en ett hedersmedlem.

Föreningens medlemmar:

Kommuner

 • Hangö stad
 • Högfors stad
 • Ingå kommun
 • Kyrkslätts kommun
 • Lojo stad
 • Raseborgs stad
 • Sjundeå kommun
 • Vichtis kommun

Industrier eller företag

 • Cembrit Production Oy, Lojo
 • Forcit Oy Ab, Hangö
 • Hangon Puhdistamo Oy, Hangö
 • Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
 • IDO Badrum, Geberit Production Oy, Ekenäs
 • Nylands Brigad, Dragsvik
 • Rosk´n Roll Oy Ab, Lojo
 • Sandö Betong Ab, Hangö
 • Sappi Finland Operations Oy, Gerknäs
 • SSAB Europe Oy, Lappohjan tehdas, Lappvik
 • Suomen Sokeri Oy, Kantvik
 • ViskoTeepak Oy Ab, Hangö

Övriga medlemmar

 • Averia-järven suojeluyhdistys ry, Vichtis
 • Enäjärven Suojeluyhdistys ry, Sammatti
 • Folkhälsan Syd Ab (Mjölbolsta sjukhus)
 • Hiidenveden suojeluyhdistys ry, Vichtis
 • Hormajärvi-yhdistys ry
 • Ingå-Sjundeå Miljövårdsförening r.f., Sjundeå
 • Iso-Ruokjärven suojeluyhdistys ry
 • Björnträsks Skyddsförening r.f., Sjundeå
 • Kirkkonummen Veikkolan vesiensuojeluyhdistys KIRVES ry
 • Kirmusjärven Suojeluyhdistys ry, Sammatti
 • Kisakallion Urheiluopisto, Lojo
 • Krogars vattenskyddsförening r.f., Hangö
 • Källträsk miljövårdsförening r.f.
 • Lohilammen kyläyhdistys ry
 • Lojosjöns fiskeområde
 • Lohjanjärven suojeluyhdistys ry
 • MilaPro Oy, Nuorisokoti Kotolampi, Tervalampi
 • MTK-Uusimaa
 • ProAgria Etelä-Suomi ry, Uudenmaan aluetoimisto
 • Puujärven vesiensuojeluyhdistys ry, Karislojo
 • Puutarha Tahvoset Oy, Pojo
 • Päivölän Virkistyskoti, Nummela
 • Rahikkalan-Pipolan-Nummijärven vesiensuojeluyhdistys ry
 • Saarijärvi-Saloveden vesienhoitoyhdistys ry
 • Santalan kartano
 • Strömsön Vesi- ja Jätehuolto Oy
 • Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistys ry
 • Tvärminne zoologiska station (Helsingfors universitet), Hangö
 • Understödsföreningen för Västankvarn skolor r.f., Ingå
 • Urheiluopisto Kisakeskus (TUL:n Kisakeskussäätiö), Fiskars
 • Vapaan Kyläkoulun kannatusyhdistys ry, Sammatti
 • Vihdin Enäjärven Suojeluyhdistys ry
 • Vihdin Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven vesiensuojeluyhdistys ry (PoTeHu)
 • Vihti Hill Side Golf & Country Club Oy
 • Vihtijärvi-Lapoojärven Suojeluyhdistys ry

Hedersmedlem

 • Lönnqvist Stig